Nationella program – yrkesprogram

Det finns tolv nationella yrkesprogram. De förbereder dig för att jobba inom ett visst yrke och för att plugga vidare, antingen på en yrkesutbildning eller på högskola eller universitet. De flesta programmen har olika inriktningar. När du har klarat utbildningen får du en yrkesexamen.

Händer som planterar en blomma i en kruka. Runt om på bordet står andra växter.

Nu ger yrkesprogrammen grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Tolv program

De nationella yrkesprogrammen är:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturbruksprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Du kan läsa om varje program i programguiden.

Behörighetskrav

Du är behörig till ett yrkesprogram om du har godkänt betyg (minst E) i

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • och minst fem ämnen till.

Vissa utbildningar kan ha särskilda krav och ibland tester. Kolla för säkerhets skull med den skola som erbjuder utbildningen du är intresserad av.

Förbereder dig för ett yrke och vidare studier

På ett yrkesprogram lär du dig de kunskaper som behövs för ett visst yrke och för att kunna plugga vidare.

Om du tar examen från ett yrkesprogram får du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Du får även grundläggande behörighet till studier på högskola eller universitet Att du får grundläggande behörighet betyder att programmen innehåller de ämnen och kurser som krävs för att kunna söka till utbildningar efter gymnasiet.

Du har rätt att välja att läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet inom det individuella valet på yrkesprogram om du vill. Då blir totalpoängen för programmet 200 poäng lägre. Prata med din syv om du har frågor.

Många utbildningar kräver även att du har andra förkunskaper, till exempel andra kurser.

Rätt att välja bort grundläggande behörighet till högskola och universitet

Om du inte vill ha grundläggande behörighet till högskola och universitet har du rätt att välja bort de kurser som ger den behörigheten.

Särskild högskolebehörighet

Många utbildningar på högskola eller universitet kräver att du har läst andra ämnen eller kurser också. Det kallas särskild behörighet. Om du läser ett yrkesprogram kan det vara möjligt att få viss särskild högskolebehörighet. Det skiljer sig åt mellan programmen och vilka kurser skolorna erbjuder.

Vet du redan vad du vill studera efter gymnasiet? Ta hjälp av din syv när du ska välja program och kurser så du får den behörighet du behöver.

Skolförlagd utbildning eller lärling

Du kan läsa yrkesprogram på två olika sätt. Antingen går du en skolförlagd utbildning eller en lärlingsutbildning. Det som skiljer dem åt är hur och var du lär dig.

Om du går en skolförlagd utbildning läser du hela utbildningen i skolan.

På en lärlingsutbildning är du ute på en eller flera arbetsplatser under minst 1250 poäng av utbildningen. Resten av tiden är du på skolan.

Inriktningar

Alla yrkesprogram utom försäljnings- och serviceprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet har nationella inriktningar.

Inriktningar­­­ är olika varianter av programmet som ger dig en djupare eller bredare kunskap inom ett visst område. Inriktningarna startar oftast år 2 eller 3. För hantverksprogrammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet kan de starta redan första året. En inriktning startar bara om tillräckligt många söker till den, om inte skolan har inriktningsgaranti vid ansökan till årskurs 1.

Profiler

Vissa skolor erbjuder även en profil på programmet, utöver inriktningen. Profilen består av ett paket av kurser inom programfördjupningen som skolan har valt ut. Skolorna väljer själva om de vill ha en profil. Det finns inte några regler om vad profiler får heta eller innehålla så därför kan de variera på olika skolor.

Särskilda varianter

Skolor kan få godkänt av Skolverket att skapa egna utbildningar inom de nationella yrkesprogrammen, så kallade särskilda varianter. De ska ha en tydlig egen identitet men i grunden rymmas inom examensmålet för programmet.

Examen

En utbildning på ett nationellt yrkesprogram innehåller 2500–2800 poäng. Det finns examensmål för varje program som gäller i hela Sverige. Oavsett om du läser programmet som skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning så får du en yrkesexamen när du klarat utbildningen.

Har du frågor om behörighet till studier efter gymnasiet?

Prata med din syv.