Programmet för skog, mark och djur

Programmet för skog, mark och djur är en anpassad utbildning som förbereder dig inför vuxenlivet. Programmet passar dig som vill arbeta med till exempel skötsel av mark och skog, lantbruk, växter eller djur. Du kan även studera vidare efter programmet.

Ett rådjur med sitt kid i skogen.

Om programmet för skog, mark och djur

Programmet är en utbildning inom anpassade gymnasieskolan. Utbildningen är fyra år lång.

Innehåll

Det här lär du dig på programmet:

 • träna på att arbeta med uppgifter inom lantbruk, skogsbruk, trädgård eller med djurskötsel
 • lära dig om växter och djur och utveckla dina kunskaper om ekologiska samband i naturen, till exempel hur du sköter trädgårdar och parker
 • om odling av blommor och grönsaker
 • om du väljer att arbeta med djur får du till exempel möjlighet att lära dig hur du tar hand om hästar eller lantbruksdjur
 • hur du använder och sköter de verktyg och maskiner som du behöver använda i ditt arbete
 • om försäljning av varor och tjänster
 • träna på att arbeta med andra och kunna möta och prata med olika personer
 • arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Såhär arbetar du på programmet

 • Praktiskt och teoretiskt med olika uppgifter.
 • Du övar på att samarbeta och ta egna initiativ.
 • Du tränar också på att arbeta självständigt och ta ansvar.
 • Du utveckla din förmåga att diskutera, reflektera och ta ställning i frågor som bland annat kan handla om dina möten med människor i olika arbetssituationer.
 • Du tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Praktik

Du har minst 22 veckor praktik. Praktiken kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du träna på och använda de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats

Exempel på praktikplatser:

 • Lantbruk
 • Park
 • Trädgård

Utbildningar inom anpassade gymnasieskolan ingår inte i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.

Jobb och vidare studier

Dina förutsättningar styr vad du kan göra efter anpassade gymnasieskolan. En del elever får jobb eller praktik inom det yrkesområde som programmet är inriktat mot. En del elever går vidare till daglig verksamhet. Det är även möjligt att studera vidare, till exempel inom komvux som anpassad utbildning eller på folkhögskola.