Individuellt program

Individuella program är för dig som inte kan gå på ett nationellt program i anpassade gymnasieskolan. Ett individuellt program formas utifrån vad du behöver och vill.

Böcker med omslag i olika färger som ligger i en hög ovanpå varandra.

Om individuellt program

Individuellt program är en utbildning inom anpassade gymnasieskolan. Utbildningen är fyra år lång.

Innehåll

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Målet är att du ska få kunskaper för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du lär dig hur du kan vara med och bestämma över din vardag och delta i samhällslivet.

Praktik

Du kan även ha praktik på en arbetsplats. Praktiken kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du träna på och använda de kunskaper du får på programmet. Om du har praktik är det dina förutsättningar, behov och intressen styr valet av praktikplats.

Utbildningar inom anpassade gymnasieskolan ingår inte i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.