International Baccalaureate – PRE Career Related Programme

International Baccalaureate (IB) – PRE Career Related Programme är en utbildning som kombinerar kurser från den internationella utbildningen IB med studier på ett yrkesprogram. Skolor kan själv välja vilken yrkesinriktning utbildningen ska ha. Efter utbildningen kan du jobba inom det yrkesområde som du läst eller studera på universitet i Sverige eller utomlands.

Närbild på en jordglob.

Utbildningens upplägg

International Baccalaureate – PRE Career Related Programme är en internationell utbildning. All undervisning är därför på engelska.

PRE Career Related Programme är en variant av IB som har en praktisk yrkesinriktning. Du blandar akademiska kurser från IB Diploma Programme med praktiska kurser inom ett yrkesområde som skolorna själva väljer.

Utbildningen pågår under tre år. Du har praktik på arbetsplatser under utbildningens gång.

Kontakta skolan som erbjuder utbildningen för att få mer detaljerad information.

Jobb och vidare studier

Efter International Baccalaureate – PRE Career Related Programme kan du arbeta inom det yrkesområde som utbildningen varit inriktad mot.

Du kan även ha behörighet att söka till svenska och utländska högskolor och universitet. Det beror på vilka kurser du läser på utbildningen.

Prata med din syv eller skolan som anordnar utbildningen om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Ämnen och kurser

Kontakta skolan som erbjuder utbildningen för att få information om vilka ämnen och kurser som ingår i utbildningen.

Inriktningar