Yrkes­introduktion mot hotell- och turism­programmet

Yrkesintroduktion passar dig som saknar betyg i många grundskoleämnen. Utbildningen är inriktad mot det nationella yrkesprogrammet hotell- och turismprogrammet. Målet är att du ska få godkänt betyg i de ämnen som krävs för att kunna gå vidare till yrkesprogrammet eller till arbete.

Nycklar till hotellrum hänger på rak på krokar.

Om yrkes­introduktion mot hotell- och turism­programmet

Gå in på skolornas hemsidor för att se vad som gäller för den variant av yrkesintroduktion som en viss skola erbjuder.

För vem?

Yrkesintroduktion mot hotell- och turismprogrammet passar dig som:

 • saknar godkänt betyg i många grundskoleämnen
 • vill börja på hotell- och turismprogrammet i framtiden
 • eller hitta ett arbete inom det yrkesområdet.

Innehåll

På yrkesintroduktion kan du:

 • läsa de grundskoleämnen som du inte har godkänt betyg i
 • läsa kurser från hotell- och turismprogrammet
 • ha arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik.

Du läser grundskoleämnen samtidigt som du läser hela eller delar av gymnasiekurser från hotell- och turismprogrammet. På så sätt börjar du läsa kurser från yrkesprogrammet du vill gå redan från start.

Behörighet – vad krävs för att kunna gå yrkesintroduktion mot hotell- och turismprogrammet?

 • Du kan söka till yrkesintroduktion (IMY) om du inte har godkända betyg i de ämnen som behövs för att kunna komma in på ett yrkesprogram.
 • Du behöver inte ha godkänt betyg i några speciella grundskoleämnen.
 • Du kan också söka om du har gått i anpassad grundskola.

Ansökan och antagning

Tips till dig som ska söka introduktionsprogram


 • Prata med en studie- och yrkesvägledare för att ta reda på vilket eller vilka introduktionsprogram som passar just dig.
 • Gör många val så ökar du dina chanser att få en plats.
 • Tänk på att inte bara söka yrkesintroduktion. Ofta kan du söka till flera olika introduktionsprogram.

Jobb och vidare studier

Mål

Målet med utbildningen är att:

 • gå vidare till studier på hotell- och turismprogrammet
 • eller underlätta för dig att få ett jobb.

Vad kan du jobba med eller studera efter gymnasiet om du går hotell- och turismprogrammet?

Tips på andra utbildningar

 • Om du är intresserad av yrkesprogram kan programinriktat val också vara ett alternativ. Då behöver du ha godkänt betyg i vissa grundskoleämnen.
 • Om ditt mål är att kunna gå ett nationellt program finns även individuellt alternativ. Där läser du upp de betyg du behöver få godkänt i innan du väljer vilket nationellt program du vill gå.