Hotell- och turism­programmet

Senast uppdaterad:

Hotell- och turismprogrammet (HT) vänder sig till dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet inom besöksnäringen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera. Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Nycklar till hotellrum hänger på rak på krokar.

informationen gäller för program som startar hösten 2024

Inför läsåret 2025/26 sker en del förändringar för program och inriktningar. Till exempel byter några namn, några nya tillkommer, några försvinner och innehåll och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Uppdaterad programinformation som gäller för dig som ska göra ditt gymnasieval till läsåret 2025/26 publiceras 1 oktober.

Om hotell- och turismprogrammet

Nyhet! Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Innehåll

Hotell- och turismprogrammet (HT) är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning. Du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Du lär dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar. Du lär dig också om planering, organisation och ekonomi och om människors behov, traditioner och förväntningar på service samt om hållbar utveckling inom turismen.

Du lär dig om besöksnäringen, både historiskt och om framtida möjligheter, samt om hållbar utveckling inom turism och om vilka lagar och bestämmelser som finns. Du får även kunskaper om hotell, konferens, turism och resor, både nationellt och internationellt.

På programmet läggs stor vikt vid arbets- miljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Skolverkets film om hotell- och turismprogrammet.

Arbetsformer

För att ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på service. Under utbildningen får du diskutera och reflektera över hur traditioner och etiska uppfattningar påverkar människor och deras efterfrågan på service. Du tränar dig också i att söka, analysera och värdera information och att ta ansvar och handla med omdöme. Du diskuterar och reflekterar över vad du lär dig och förbereder dig för fortsatt lärande i arbetslivet.

Specialisering

Hotell- och turismprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen.

Jobb och vidare studier

Yrkesutgångar

Kurserna du läser i programfördjupningen förbereder dig för att arbete inom hotell-, konferens- och turistnäringen. Här är några exempel på yrkesutgångar från hotell- och turismprogrammet:

 • Aktivitets- och eventvärd
 • Konferensvärd
 • Mötes-, event- och gruppbokning
 • Receptionist
 • Våningsservice

Studera vidare

Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet (om du inte väljer bort att läsa kurser som ger behörighet till högskola och universitet).

Behörighetskraven till studier efter gymnasiet skiljer sig åt

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet. Du kan även kontakta skolor (högskolor, universitet, yrkeshögskolor etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Gå till respektive skolas hemsida för mer information om vad olika program kan leda till när det gäller möjligheter till jobb och att studera vidare efter gymnasiet.

Ämnen och kurser

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i hotell- och turismprogrammet.

Grundläggande högskolebehörighet – ditt val

Hotell- och turismprogrammet ger grundläggande behörighet till högskola, men det är inget krav för gymnasieexamen.

Yrkesprogrammen har flera olika upplägg för hur du kan läsa de kurser som ger högskolebehörighet. Därför kan samma program omfatta olika många poäng.

Om du vill gå hotell- och turismprogrammet utan att få högskolebehörighet kan du välja bort:

 • 200 poäng i svenska

Se fördjupad information om programmets kurser i programstrukturen.

Skolor kan erbjuda de kurser som behövs för grundläggande högskolebehörighet på flera sätt. Prata med din syv om du vill få hjälp att förstå vilka sätt som är möjliga och vad som passar dig bäst.

Så är hotell- och turismprogrammet uppbyggt

 • Gymnasiegemensamma ämnen: 900 poäng
  (100 poäng engelska och 100 poäng svenska går att välja bort inom de gymnasiegemensamma ämnena, men om du vill få grundläggande behörighet till högskola och universitet behöver du i så fall läsa de kurserna som individuellt val eller inom programfördjupningen istället.)
 • Programgemensamma ämnen: 700 poäng
 • Programfördjupning: 800 poäng
 • Individuellt val: 200 poäng
 • Gymnasiearbete: 100 poäng

Totalt antal poäng med grundläggande behörighet

2700 poäng eller 2500 poäng

Två sätt att läsa grundläggande högskolebehörighet med lägre totalpoäng (2500 poäng)

Följande två kurser krävs för högskolebehörighet:

 • svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • svenska 3 eller svenska som andraspråk 3.

Varje kurs är på 100 poäng.

 1. Individuellt val kan du använda för att läsa en eller två av kurserna. Då kan du läsa programmet på totalt 2500 poäng – samma totalpoäng som den som läser utan högskolebehörighet. Skolorna är skyldiga att erbjuda denna möjlighet.
 2. Programfördjupning kan du i vissa fall använda för att läsa svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Skolan är inte skyldig att erbjuda denna möjlighet och kan kräva att tillräckligt många elever söker en kurs för att den ska starta.

Prata med syv och ta reda på hur olika skolor gör.

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder inom programfördjupningen och individuellt val.

Totalt antal poäng utan grundläggande behörighet

2500 poäng

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Nedan hittar du två olika varianter av programstrukturen för hotell- och turismprogrammet:

 • Programstruktur från skanegy.se (här listas ett urval av exempelkurser med för programfördjupningen)
 • Programstruktur från Skolverket (här listas samtliga kurser som får erbjudas inom programfördjupningen)