Nationella program – högskole­­­­förberedande program

Senast uppdaterad:

Det finns sex högskoleförberedande program. Varje program har olika inriktningar. Programmen förbereder dig för att plugga vidare på universitet eller högskola. När du har klarat utbildningen får du en högskoleförberedande gymnasieexamen.

Undomar sitter och pluggar vid ett bord utomhus. Datorer och böcker täcker bordet.

Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

informationen gäller för program som startar hösten 2024

Inför läsåret 2025/26 sker en del förändringar för program och inriktningar. Till exempel byter några namn, några nya tillkommer, några försvinner och innehåll och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Uppdaterad programinformation som gäller för dig som ska göra ditt gymnasieval till läsåret 2025/26 publiceras 1 oktober.

Sex program

De nationella högskoleförberedande programmen är:

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

I programguiden kan du läsa mer om varje program.

Behörighetskrav

Du är behörig till ett högskoleförberedande program om du har godkänt betyg (minst E) i

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • och i minst nio ämnen till (vissa program kräver att speciella ämnen ingår i de nio ämnena).

Till vissa högskoleförberedande program behöver du ha godkända betyg i speciella ämnen för att vara behörig att söka.

 • För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena med godkänt betyg (minstE).
 • För ekonomiprogrammethumanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i de nio ämnena med godkänt betyg (minst E).

Vissa utbildningar kan ha särskilda krav och ibland tester. Kolla för säkerhets skull med den skola som erbjuder utbildningen du är intresserad av.

Förbereder dig för vidare studier

De högskoleförberedande programmen förbereder dig för att studera vidare på universitet eller högskola. Med det menas att programmen innehåller de ämnen och kurser som du behöver för att få grundläggande behörighet att söka till utbildningar på universitet eller högskola.

Många utbildningar kräver särskild behörighet

Många utbildningar på eftergymnasial nivå kräver även särskild behörighet, det vill säga att du behöver ha läst ett visst antal andra ämnen eller kurser också. Gymnasieprogrammen ger därför olika behörigheter till vidare studier. Vet du redan nu vad du vill studera efter gymnasiet? Ta hjälp av din syv när du ska välja program och kurser så att du får den behörighet du behöver.

Inriktningar

De högskoleförberedande programmen har olika inriktningar. De är olika varianter av programmet som ger dig en djupare eller bredare kunskap inom ett visst område.

Inriktningarna startar oftast inte förrän i år 2 eller 3. På det estetiska programmet kan inriktningarna starta redan första året. En inriktning startar bara om tillräckligt många söker till den, om inte skolan har inriktningsgaranti vid ansökan till årskurs 1.

Profiler

Vissa skolor erbjuder även en profil på programmet, utöver inriktningen. Profilen består av ett paket av kurser som skolan har valt ut inom programfördjupningen. Skolorna väljer själva om de vill ha en profil. Det finns inte några regler om vad profiler får heta eller innehålla så därför varierar de mellan olika skolor.

Spetsutbildningar och särskilda varianter

Skolor kan få godkänt att skapa egna utbildningar inom de nationella programmen. De kallas för särskilda varianter eller spetsutbildningar.

Examen

En utbildning på ett högskoleförberedande program innehåller 2500 poäng. Det finns examensmål för varje program som gäller i hela Sverige. När du har uppnått målen för examen på programmet får du en högskoleförberedande gymnasieexamen som ger dig grundläggande behörighet att plugga på universitet eller högskola.

Vilka utbildningar blir du behörig till?

Om du redan nu vet vad du vill studera efter gymnasiet kan du prata med din syv för att ta reda på hur du blir behörig till den utbildningen.