Vård- och omsorgs­programmet

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera. Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Närbild på händer med plasthandskar på som håller äldre persons hand.

Om vård- och omsorgs­programmet

Nyhet! Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Innehåll

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande,  APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning. Du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Under utbildningen utvecklar du färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Utbildningen ska därför utveckla kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Målet är att utveckla en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

Du får också möjlighet att utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. 

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Skolverkets film om vård- och omsorgsprogrammet.

Arbetsformer

På programmet tränar du dig i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter.

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Specialisering

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen.

Jobb och vidare studier

Yrkesutgångar

Kurserna du läser i programfördjupningen förbereder dig för att jobba inom hälso- och sjukvård eller inom socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård kan man arbeta på till exempel sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänst kan man arbeta på till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent. Här är några exempel på yrkesutgångar från vård- och omsorgsprogrammet:

Studera vidare

Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet (om du inte väljer bort att läsa kurser som ger behörighet till högskola och universitet).

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Ämnen och kurser

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i vårs- och omsorgsprogrammet.

Grundläggande högskolebehörighet – ditt val

Vård- och omsorgsprogrammet ger grundläggande behörighet till högskola, men det är inget krav för gymnasieexamen.

Yrkesprogrammen har flera olika upplägg för hur du kan läsa de kurser som ger högskolebehörighet. Därför kan samma program omfatta olika många poäng.

Om du vill gå vård- och omsorgsprogrammet utan att få högskolebehörighet kan du välja bort:

 • 100 poäng i svenska
 • 100 poäng i engelska.

Se fördjupad information om programmets kurser i programstrukturen.

Skolor kan erbjuda de kurser som behövs för grundläggande högskolebehörighet på flera sätt. Prata med din syv om du vill få hjälp att förstå vilka sätt som är möjliga och vad som passar dig bäst.

Så är vård-och omsorgsprogrammet uppbyggt

 • Gymnasiegemensamma ämnen: 900 poäng
  (100 poäng engelska och 100 poäng svenska går att välja bort inom de gymnasiegemensamma ämnena, men om du vill få grundläggande behörighet till högskola och universitet behöver du i så fall läsa de kurserna som individuellt val eller inom programfördjupningen istället.)
 • Programgemensamma ämnen: 1300 poäng
 • Programfördjupning: 200 poäng
 • Individuellt val: 200 poäng
 • Gymnasiearbete: 100 poäng

Totalt antal poäng med grundläggande behörighet

2700 poäng eller 2500 poäng

Två sätt att läsa grundläggande högskolebehörighet med lägre totalpoäng (2500 poäng)

Följande två kurser krävs för högskolebehörighet:

 • engelska 6
 • svenska 3 eller svenska som andraspråk 3.

Varje kurs är på 100 poäng.

 1. Individuellt val kan du använda för att läsa en eller två av dessa kurser. Då kan du läsa programmet på totalt 2500 poäng – samma totalpoäng som den som läser utan högskolebehörighet. Skolorna är skyldiga att erbjuda denna möjlighet.
 2. Programfördjupning kan du i vissa fall också använda för att läsa engelska 6. Skolan är inte skyldig att erbjuda denna möjlighet och kan kräva att tillräckligt många elever söker en kurs för att den ska starta.

Prata med syv och ta reda på hur olika skolor gör.

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder inom programfördjupningen och individuellt val.

Totalt antal poäng utan grundläggande behörighet

2500 poäng

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Nedan hittar du två olika varianter av programstrukturen för vård- och omsorgsprogrammet:

 • Programstruktur från skanegy.se (här listas ett urval av exempelkurser med för programfördjupningen)
 • Programstruktur från Skolverket (här listas samtliga kurser som får erbjudas inom programfördjupningen)

Inriktningar