Barn- och fritids­programmet

Senast uppdaterad:

Barn- och fritidsprogrammet (BF) vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera. Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Barn simmar i bassäng.

informationen gäller för program som startar hösten 2024

Inför läsåret 2025/26 sker en del förändringar för program och inriktningar. Till exempel byter några namn, några nya tillkommer, några försvinner och innehåll och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Uppdaterad programinformation som gäller för dig som ska göra ditt gymnasieval till läsåret 2025/26 publiceras 1 oktober.

Om barn- och fritidsprogrammet

Nyhet! Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Innehåll

Barn- och fritidsprogrammet (BF) är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning vilket innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö. På programmet läggs stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Skolverkets film om barn- och fritidsprogrammet.

Arbetsformer

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ, vara kreativ och lära dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Inriktningar

Det finns två inriktningar på barn- och fritidsprogrammet:

 • Fritid och hälsa
 • Pedagogiskt och socialt arbete

Inriktningen startar år 2. En del skolor har antagning till program och inriktning direkt år 1, då väljer du inriktning samtidigt som du väljer program. På andra skolor väljer du inriktning inför år 2.

Jobb och vidare studier

Yrkesutgångar

Kurserna du läser i programfördjupningen förbereder dig för att jobba inom ett visst yrke. Här är några exempel på yrkesutgångar från barn- och fritidsprogrammet:

 • Arbete med funktionshindrade inom boende och daglig verksamhet
 • Barnskötare i förskolan
 • Elevassistent i skolan
 • Personal på bad- eller sporthallar
 • Personal inom idrotts- eller fritidsanläggningar
 • Personlig assistent
 • Personlig tränare
 • Väktare

Studera vidare

Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet (om du inte väljer bort att läsa kurser som ger behörighet till högskola och universitet).

Behörighetskraven till studier efter gymnasiet skiljer sig åt

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet. Du kan även kontakta skolor (högskolor, universitet, yrkeshögskolor etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Gå till respektive skolas hemsida för mer information om vad olika program kan leda till när det gäller möjligheter till jobb och att studera vidare efter gymnasiet.

Ämnen och kurser

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i barn- och fritidsprogrammet och programmets olika inriktningar.

Grundläggande högskolebehörighet – ditt val

Barn- och fritidsprogrammet ger grundläggande behörighet till högskola och universitet, men det är inget krav för gymnasieexamen. Yrkesprogrammen har flera olika upplägg för hur du kan läsa de kurser som ger högskolebehörighet. Därför kan samma program omfatta olika många poäng.

Om du vill gå barn- och fritidsprogrammet utan att få högskolebehörighet kan du välja bort:

 • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 6

Se fördjupad information om programmets kurser i programstrukturen. Prata med syv!

Skolor kan erbjuda de kurser som behövs för grundläggande högskolebehörighet på flera sätt. Prata med din syv om du vill få hjälp att förstå vilka sätt som är möjliga och vad som passar dig bäst.

Så är barn- och fritidsprogrammet uppbyggt

 • Gymnasiegemensamma ämnen: 900 poäng
  (100 poäng engelska och 100 poäng svenska går att välja bort inom de gymnasiegemensamma ämnena, men om du vill få grundläggande behörighet till högskola och universitet behöver du i så fall läsa de kurserna som individuellt val eller inom programfördjupningen istället.)
 • Programgemensamma ämnen: 600 poäng
 • Inriktningsämnen: 300 poäng
 • Programfördjupning: 600 poäng
 • Individuellt val: 200 poäng
 • Gymnasiearbete: 100 poäng

Totalt antal poäng med grundläggande behörighet

2700 poäng eller 2500 poäng

Två sätt att läsa grundläggande högskolebehörighet med lägre totalpoäng (2500 poäng)

Följande två kurser krävs för högskolebehörighet:

 • engelska 6
 • svenska 3 eller svenska som andraspråk 3.

Varje kurs är på 100 poäng.

 1. Individuellt val kan du använda för att läsa en eller två av dessa kurser. Då kan du läsa programmet på totalt 2500 poäng – samma totalpoäng som den som läser utan högskolebehörighet. Skolorna är skyldiga att erbjuda denna möjlighet.
 2. Programfördjupning kan du i vissa fall också använda för att läsa kurserna. Skolan är inte skyldig att erbjuda denna möjlighet och kan kräva att tillräckligt många elever söker kurserna för att de ska starta.

Prata med syv och ta reda på hur olika skolor gör.

Totalt antal poäng utan grundläggande behörighet

2500 poäng

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder inom programfördjupningen och individuellt val.

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Nedan hittar du två olika varianter av programstrukturen för barn- och fritidsprogrammet:

 • Programstruktur från skanegy.se (här listas ett urval av exempelkurser för programfördjupningen)
 • Programstruktur från Skolverket (här listas samtliga kurser som får erbjudas inom programfördjupningen)

Inriktningar

Fritid och hälsa

Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Du får träna på vanliga uppgifter på fritids- och friskvårdsanläggningar och kundbemötande. Du får lära dig om hur man planerar och marknadsför en fritids- eller friskvårdsanläggning. Du får också lära dig om fritidens och idrottens betydelse för människors hälsa, lärande och växande. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du får även träna på hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.