Teknik­programmet fjärde året

Senast uppdaterad:

Om du läst ett treårigt teknikprogram kan du bygga på med ett fjärde utbildningsår och ta examen som gymnasieingenjör. Utbildningen ger goda möjligheter till jobb och förbereder dig för en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Närbild på kretskort.

informationen gäller för program som startar hösten 2024

Inför läsåret 2025/26 sker en del förändringar för program och inriktningar. Till exempel byter några namn, några nya tillkommer, några försvinner och innehåll och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Uppdaterad programinformation som gäller för dig som ska göra ditt gymnasieval till läsåret 2025/26 publiceras 1 oktober.

Om teknik­programmet fjärde året

Gå ett fjärde år – ta examen som gymnasieingenjör

Du är behörig att söka till det fjärde året om du har ett examensbevis från det nationella gymnasieprogrammet teknikprogrammet eller en annan likvärdig utbildning.

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till dig som vill studera ett extra år för att få en utbildning som ger goda möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Under studietiden varvas arbete i skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL). Minst 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande ingår i det fjärde året. Alla elever läser kursen ”Gymnasieingenjören i praktiken” och utför ett examensarbete.

Samarbete skola – näringsliv

Utbildningen sker i samarbete mellan skola och näringsliv. Den ska ge dig möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter enligt den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate). Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen för att säkerställa att den är relevant och leder till anställningsbarhet.

Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt mellan olika branscher och utvecklas hela tiden, men projektledare, produktionstekniker, designer eller arbetsledare är några av de jobb som kan vara aktuella.

Fyra profiler med olika behörighetskrav

Det finns fyra profiler med olika utgångar. Tre av dem har två olika utgångar att välja på.

Behörighetskraven skiljer sig åt mellan profilerna. För profilen informationsteknik är det även olika behörighet för de två utgångarna.

Du behöver ha godkänt betyg i speciella kurser eller ha likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning för att vara behörig till de olika profilerna. Om du inte har läst kurserna som krävs för att vara behörig utan istället söker på likvärdiga meriter behöver meriterna valideras. Det betyder att rektor på skolan undersöker om dina kunskaper gör att du kan tillgodoräkna sig hela eller delar av kurserna.

Design och produktutvecking

  • Utgång: Design och produktutveckling
  • Behörighetskrav: design 1 och konstruktion 1

Informationsteknik

  • Utgång: Mjukvarudesign
  • Behörighetskrav: programmering 1 och webbutveckling 1
  • Utgång: Nätverksteknik
  • Behörighetskrav: programmering 1 och dator- och nätverksteknik

Produktionsteknik

  • Utgång: Produktion och automation
  • Utgång: Processteknik

Behörighetskrav för båda utgångarna: mekatronik 1 och produktionskunskap 1

Samhällsbyggande

  • Utgång: Produktionsledning bygg och anläggning
  • Utgång: Projektering

Behörighetskrav för båda utgångarna: arkitektur – hus och byggnadsverk

Ansökan och antagning

Du ansöker till det fjärde året under perioden 25 april–15 maj. Om du funderar på att ansöka är det bra att i god tid innan ta reda på vad som krävs för att vara behörig och hur ansökan och antagning går till. 

Jobb och vidare studier

Jobb

När du tagit examen från det fjärde året på teknikprogrammet ska du vara väl förberedd för att jobba som gymnasieingenjör inom det teknikområde som du har valt.

Vidare studier

Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare för dig att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.