Välkommen till Skånegy – om gymnasievalet i Skåne och västra Blekinge!

Fjärde året på teknikprogrammet ansökan och antagning

Senast uppdaterad:

Om du går eller har gått ett treårigt teknikprogram kan du bygga på med ett fjärde utbildningsår och ta examen som gymnasieingenjör. Du ansöker till det fjärde året under perioden 25 april–15 maj. Här hittar du information om behörighet, ansökan och antagning till det fjärde året. 

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till dig som vill studera ett extra år för att få en utbildning som ger goda möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning. 

Behörighet till fjärde året

Du är behörig till det fjärde året om du har ett examensbevis från teknikprogrammet eller en annan likvärdig utbildning. Du kan göra ett studieuppehåll innan du börjar på det fjärde året, men du måste börja på utbildningen senast det kalenderår du fyller 22 år. 

Fyra profiler med olika krav

Det finns fyra profiler med olika utgångar. Du behöver ha godkänt betyg i speciella kurser eller ha likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning för att vara behörig till de olika profilerna. För profilen informationsteknik är det olika behörighet för de två utgångarna. 

I programguiden kan du se vilka kurser du behöver ha godkänt i för att vara behörig till de olika profilerna.

Ansökan

Du ansöker till det fjärde året via ansökningswebben mellan 25 april–15 maj. Du ska bifoga ditt gymnasieexamensbevis tillsammans med din ansökan. Om du inte avslutat din gymnasieutbildning än skickar du in ditt gymnasieexamenbevis senast den 17 juni till det antagningskansli som har hand om din hemkommun. 

Inloggning på ansökningswebben

Innan du kan ansöka till teknikprogrammets fjärde år behöver du bli tillagd i ansökningssystemet. Om du går på teknikprogrammet när du ska ansöka vänder du dig till syv på din gymnasieskola för att aktivera ansökan. Har du avslutat dina studier i gymnasiet ska du vända dig till det antagningskansli som har hand om din hemkommun istället.

När du blivit upplagd i ansökningssystemet kan du logga in och ansöka när det är möjligt via ansökningswebben. Då följer du de rutiner för inloggning som gäller för det antagningskansli som har hand om din hemkommun.

Antagning

Du får ditt antagningsbesked den 1 juli. Du ser det genom att logga in på ansökningswebben på samma sätt som när du ansökte. Tänk på att du behöver svara på ditt besked inom några veckor. Reservantagning pågår mellan den 6 augusti–15 september. 

Studiefinansiering

Du kan få studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20. Under vissa förutsättningar kan du även få bidrag till resor fram till vårterminen det år du fyller 20. Prata med din hemkommun eller med syv på din skola. 

Från och med hösten det år du fyller 20 kan du istället få studiemedel (bidrag + lån) från CSN. 

Har du frågor?

Prata med en syv. Du kan även chatta med syv på Skånegy. Du kan även kontakta ditt antagningskansli. 

Läs även om

Programguiden

I programguiden hittar du information om alla program och olika slags utbildningar i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

Gå till programguiden

Läs även om

Meritvärden

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år – men tänk på att de förändras varje år!

Från 15 april kan du se de preliminära meritvärdena för utbildningarna som startar på höstterminen samma år och från 1 juli kan du se meritvärdena från den slutliga antagningen.

Har du frågor om ansökan och antagning?

På Skånegy hittar du information om gymnasieskolan samt ansökan och antagning till gymnasiet i Skåne och västra Blekinge. Vi har även samlat svaren på vanliga frågor på en sida.

Hittar du inte svar på dina frågor på Skånegy? Fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy! Om de inte kan svara på din fråga kan du kontakta det antagningskansli som har hand om din hemkommun.