Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat nationellt program inom anpassade gymnasieskolan. Efter avslutat program ska du ha kunskaper för att arbeta till exempel inom fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola. Du kan även studera vidare efter programmet.

Närbild på äldre kvinnas händer som håller på rullator.

Om programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet är en utbildning inom anpassade gymnasieskolan. Utbildningen är fyra år lång.

Innehåll

Utbildningen ska utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Dessutom ska utbildningen ge kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling, om olika former av hälsofrämjande arbete samt vård och omsorg.

Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde. Utbildningen ska även ge kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt om hur man kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling.

Såhär arbetar du på programmet

Kännetecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är att samverkan, samarbete och kommunikation mellan människor är viktigt. Utbildningen ska därför ge dig möjlighet att utveckla dessa förmågor genom att lösa uppgifter och utföra praktiska arbetsmoment i samarbete med andra, men också så självständigt som möjligt. Du får även möjlighet att använda IT och digital teknik för kommunikation och lärande.

Praktik

Du har minst 22 veckor praktik. Praktiken kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du träna på och använda de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats.

Utbildningar inom anpassade gymnasieskolan ingår inte i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.

Jobb och vidare studier

Dina förutsättningar styr vad du kan göra efter anpassade gymnasieskolan. En del elever får jobb eller praktik inom det yrkesområde som programmet är inriktat mot. En del elever går vidare till daglig verksamhet. Det är även möjligt att studera vidare, till exempel inom komvux som anpassad utbildning eller på folkhögskola.