Hantverks­programmet

Hantverksprogrammet (HV) vänder sig till dig som vill använda dina händer och arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera. Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Moodboard med skisser, garn, akvarellfärger och lite stickade verk.

Om hantverksprogrammet

Nyhet! Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Innehåll

Hantverksprogrammet (HV) är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning. Du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

På programmet lär du dig om hantverksprocessen, formgivning, företagande och service. Du tränar dig i att utveckla idéer till färdiga produkter och att bedöma vilka material och maskiner du behöver. Du lär dig också hur du bedömer ekonomisk lönsamhet. Entreprenörskap löper genom hela utbildningen. Du lär dig grunderna för företagande och marknadsföring då många hantverkare blir egna företagare.

Skolverkets film om hantverksprogrammet.

Arbetsformer

På programmet utvecklar du det viktigaste för en hantverkare – hantverksprocessen. Det innebär att kunna identifiera kundens behov, planera, välja och hantera verktyg på ett riktigt sätt, välja lämpliga material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet.

Inriktningar

Det finns fem inriktningar på hantverksprogrammet:

 • Finsnickeri
 • Florist
 • Frisör, barberare och hår- och makeupstylist
 • Textil design
 • Övriga hantverk

Övriga hantverk är ett samlingsnamn för flera olika yrkesutgångar. Du lär dig tillverkningsmetoder, tekniker och om verktyg och material inom det hantverk som du väljer. Inriktningen startar direkt i år 1.

Jobb och vidare studier

Yrkesutgångar

Kurserna du läser i programfördjupningen kan förbereda dig för många olika slags arbeten. Här är några exempel på yrkesutgångar från hantverksprogrammet beroende på vilken inriktning du läser:

 • Barberare
 • Båtbyggare
 • Bössmakare
 • Florist
 • Frisöraspirant
 • Glasblåsare
 • Guldsmed
 • Hår- och makeupstylist
 • Inköpsassistent
 • Inredningssnickare
 • Kakelugnsmakare
 • Keramiker
 • Möbelsnickare
 • Sadelmakare
 • Silversmed
 • Skomakare
 • Smed
 • Sömmerska
 • Tapetserare
 • Textil och konfektion
 • Timmerman
 • Trä- och byggvaruhandel
 • Urmakare

Studera vidare

Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet (om du inte väljer bort att läsa kurser som ger behörighet till högskola och universitet).

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Ämnen och kurser

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i hantverksprogrammet och programmets olika inriktningar.

Grundläggande högskolebehörighet – ditt val

Hantverksprogrammet ger grundläggande behörighet till högskola, men det är inget krav för gymnasieexamen.

Yrkesprogrammen har flera olika upplägg för hur du kan läsa de kurser som ger högskolebehörighet. Därför kan samma program omfatta olika många poäng.

Om du vill gå hantverksprogrammet utan att få högskolebehörighet kan du välja bort:

 • 200 poäng i svenska
 • 100 poäng i engelska.

Se fördjupad information om programmets kurser i programstrukturen.

Skolor kan erbjuda de kurser som behövs för grundläggande högskolebehörighet på flera sätt. Prata med din syv om du vill få hjälp att förstå vilka sätt som är möjliga och vad som passar dig bäst.

Så är hantverksprogrammet uppbyggt

 • Gymnasiegemensamma ämnen: 900 poäng
  (100 poäng engelska och 200 poäng svenska går att välja bort inom de gymnasiegemensamma ämnena, men om du vill få grundläggande behörighet till högskola och universitet behöver du i så fall läsa de kurserna som individuellt val eller inom programfördjupningen istället.)
 • Programgemensamma ämnen: 400 poäng
 • Inriktningsämnen: 300–500 poäng
 • Programfördjupning: 700–900 poäng
 • Individuellt val: 200 poäng
 • Gymnasiearbete: 100 poäng

Totalt antal poäng med grundläggande behörighet

2800 poäng eller 2600 poäng (i vissa fall 2500 poäng)

Två sätt att läsa grundläggande högskolebehörighet med lägre totalpoäng (2500–2600 poäng)

Följande tre kurser krävs för högskolebehörighet:

 • engelska 6
 • svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • svenska 3 eller svenska som andraspråk 3.

Varje kurs är på 100 poäng.

 1. Individuellt val kan du använda för att läsa en eller två av dessa tre kurser. Då kan du läsa programmet på totalt 2600 poäng. Skolorna är skyldiga att erbjuda denna möjlighet.
 2. Programfördjupning kan du i vissa fall använda för att läsa svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Då kan du läsa programmet på totalt 2500 poäng – samma totalpoäng som den som läser utan högskolebehörighet. Skolan är inte skyldig att erbjuda denna möjlighet och kan kräva att tillräckligt många elever söker en kurs för att den ska starta.

Prata med syv och ta reda på hur olika skolor gör.

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder inom programfördjupningen och individuellt val.

Totalt antal poäng utan grundläggande behörighet

2500 poäng

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Nedan hittar du två olika varianter av programstrukturen för hantverksprogrammet:

 • Programstruktur från skanegy.se (här listas ett urval av exempelkurser med för programfördjupningen)
 • Programstruktur från Skolverket (här listas samtliga kurser som får erbjudas inom programfördjupningen)

Inriktningar

Bössmakare

Bössmakare ingår i inriktningen "Övriga hantverk". Det är en utbildning för dig som vill bli bössmakare.

Finsnickeri

Du lär dig tillverkningsmetoder och om verktyg, maskiner och material. Du lär dig genomföra alla steg i hantverksprocessen från idé till färdig produkt: identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja lämpliga material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. båtbyggare, inredningssnickare, möbelsnickare eller arbete inom trä- och byggvaruhandel.

Florist

Du lär dig om snittblommor, hur man kombinerar olika material för att skapa blomsterarbeten och om krukväxter. Du får också en god växtkännedom. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel florist.

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

Du lär dig olika behandlingar, tekniker, och om verktyg och material. Du får kunskaper i försäljning och service, till exempel hur du ska bemöta kunder. Om du vill jobba som barberare, frisör eller hår- och makeupstylist är detta inriktningen du ska söka. För att bli behörig frisör eller barberare behöver du arbeta ett visst antal timmar på salong efter gymnasiet och sedan göra ett gesällprov.

Glasblåsare

Glasblåsare ingår i inriktningen "Övriga hantverk". Det är en utbildning för dig som vill bli glasblåsare.

Guldsmed

Guldsmed ingår i inriktningen "Övriga hantverk". Det är en utbildning för dig som vill bli guldsmed.

Juvelfattare

Juvelfattare ingår i inriktningen ”Övriga hantverk”. Det är en utbildning för dig som vill bli juvelfattare.

Kakelugnsmakare

Kakelugnsmakare ingår i inriktningen ”Övriga hantverk”. Det är en utbildning för dig som vill bli kakelugnsmakare.

Keramiker

Keramik ingår i inriktningen "Övriga hantverk". Det är en utbildning för dig som är intresserad av hantverksområdet keramik.

Sadelmakare

Sadelmakare ingår i inriktningen "Övriga hantverk". Det är en utbildning för dig som vill bli sadelmakare.

Segelmakare

Segelmakare ingår i inriktningen ”Övriga hantverk”. Det är en utbildning för dig som vill bli segelmakare.

Silversmed

Silversmed ingår i inriktningen "Övriga hantverk". Det är en utbildning för dig som vill bli silversmed.

Skomakare

Skomakare ingår i inriktningen "Övriga hantverk". Det är en utbildning för dig som vill bli skomakare.

Smed

Smed ingår i inriktningen "Övriga hantverk". Det är en utbildning för dig som vill bli smed.

Sotare

Sotare ingår i inriktningen "Övriga hantverk". Det är en utbildning för dig som vill bli sotare.

Tapetserare

Tapetserare ingår i inriktningen "Övriga hantverk". Det är en utbildning för dig som vill bli tapetserare.

Textil design

Du lär dig tillverkningsmetoder, konstruktion och om verktyg, maskiner och material. Du lär dig mer om färg, form och stil och syr enstaka plagg och planerar för en hel kollektion. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel inköpsassistent, sömmerska eller arbete inom textil och konfektion.

Timmerman

Timmerman ingår i inriktningen "Övriga hantverk". Det är en utbildning för dig som vill bli timmerman.

Urmakare

Urmakare ingår i inriktningen "Övriga hantverk". Det är en utbildning för dig som vill bli urmakare.