Programinriktat val mot el- och energi­programmet

Senast uppdaterad:

Programinriktat val mot el- och energiprogrammet passar dig som vill gå det nationella programmet, men som saknar godkänt betyg i några av de grundskoleämnen som krävs för att komma in. Målet är att du ska få godkänt betyg i de ämnen du behöver för att kunna börja på el- och energiprogrammet.

Flera vindkraftverk på en åker.

informationen gäller för program som startar hösten 2024

Inför läsåret 2025/26 sker en del förändringar för program och inriktningar. Till exempel byter några namn, några nya tillkommer, några försvinner och innehåll och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Uppdaterad programinformation som gäller för dig som ska göra ditt gymnasieval till läsåret 2025/26 publiceras 1 oktober.

Om programinriktat val mot el- och energiprogrammet

För vem?

Programinriktat mot el- och energiprogrammet passar dig som:

 • vill gå el- och energiprogrammet men saknar godkänt betyg i något eller några av de ämnen som krävs för att kunna komma in på programmet

Innehåll

 • Du läser gymnasiekurser från el- och energiprogrammet (beroende på vilka ämnen du saknar betyg i från grundskolan kan du få vänta med vissa gymnasiekurser tills du fått ett godkänt grundskolebetyg).
 • Du läser de grundskoleämnen som du behöver få godkänt betyg i för att kunna komma in på el- och energiprogrammet.

Programinriktat val mot ett yrkesprogram går även att läsa i lärlingsliknande form på vissa skolor. Då är en stor del av undervisningen på en arbetsplats. 

Ofta börjar du i samma klass som elever som går på el- och energiprogrammet. Du läser de grundskoleämnen du saknar samtidigt. Det kan därför bli mycket pluggande.

Inriktningar

Ibland går det att välja en inriktning också, om det finns på det nationella programmet.

Behörighet – vad krävs för att kunna gå programinriktat val?

För att kunna gå programinriktat val behöver du ha godkänt betyg (minst E) i:

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • matematik eller engelska
 • och minst 4 ämnen till (eller i 3 ämnen till om du har godkänt betyg i både engelska och matematik)

Ansökan och antagning

Tips till dig som ska söka introduktionsprogram


 • Prata med en studie- och yrkesvägledare för att ta reda på vilket eller vilka introduktionsprogram som passar just dig.
 • Gör många val så ökar du dina chanser att få en plats. På programinriktat val finns det bara plats efter att alla sökande med behörighet till nationellt program fått sina platser. Därför kan det vara svårt att komma in.
 • Sök inte bara programinriktat val. Ofta kan du söka till flera olika introduktionsprogram.

Jobb och vidare studier

Mål

Målet är att du på kort tid ska få godkänt betyg i de ämnen som du behöver för att kunna komma in på el- och energiprogrammet.

Vad kan du jobba med eller studera efter gymnasiet om du går el- och energiprogrammet?

Gå till respektive skolas hemsida för mer information om vad olika program kan leda till när det gäller möjligheter till jobb och att studera vidare efter gymnasiet.

Tips på andra utbildningar

 • Om ditt mål är att bli behörig till ett nationellt program finns även individuellt alternativ. Där läser du de ämnen du saknar godkänt i från grundskolan innan du väljer vilket nationellt program du vill gå.
 • Om du är intresserad av yrkesprogram kan yrkesintroduktion också vara intressant.