Programmet för hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri är en anpassad utbildning som förbereder dig inför vuxenlivet. Programmet passar dig som är intresserad av att jobba med matlagning, bakning eller att ta hand om gäster på hotell eller restaurang. Du kan även studera vidare efter programmet.

Hand som lägger en ogräddad kanelbulle på plåt med bullformar. Bakredskap ligger utspridda på bänken.

Om programmet för hotell, restaurang och bageri

Programmet är en utbildning inom anpassade gymnasieskolan. Utbildningen är fyra år lång.

Innehåll

Det här lär du dig på programmet:

 • matlagning, bakning och servering
 • hur du hanterar livsmedel och arbetar i olika typer av kök
 • kunskaper om hygien, näringslära, specialkost och alkoholservering
 • att arbeta med olika arbetsuppgifter som tränar dig för att jobba på hotell
 • träna dig att arbeta tillsammans med andra och att ge god service åt kunder och gäster
 • arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Så här arbetar du på programmet

 • Du arbeta praktiskt och teoretiskt med olika uppgifter.
 • På egen hand och tillsammans med andra.
 • Du tränar på att möta kunder och gäster i olika situationer.
 • Du tränar på att lösa olika arbetsuppgifter under en bestämd tid. Ibland är det bråttom eftersom det kan handla om livsmedel som man måste vara extra försiktig med. Ibland kan det handla om en kund som väntar på mat.
 • Du tränar på att planera, genomföra och slutföra ett arbete.
 • Du utvecklar din förmåga att diskutera, reflektera och ta ställning i frågor som bland annat kan röra sig om dina möten med människor i olika servicesituationer.
 • Du tränar även på att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Praktik

Du har minst 22 veckor praktik. Praktiken kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du träna på och använda de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats.

Exempel på praktikplatser:

 • Storkök
 • Restaurang
 • Hotell

Utbildningar inom anpassade gymnasieskolan ingår inte i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.

Jobb och vidare studier

Dina förutsättningar styr vad du kan göra efter anpassade gymnasieskolan. En del elever får jobb eller praktik inom det yrkesområde som programmet är inriktat mot. En del elever går vidare till daglig verksamhet. Det är även möjligt att studera vidare, till exempel inom komvux som anpassad utbildning eller på folkhögskola.