Språk­introduktion

Språkintroduktion är för dig som nyss kommit till Sverige. Du lär dig svenska. Du kan även läsa andra ämnen. Målet är att kunna gå vidare till ett annat introduktionsprogram, ett nationellt program eller annan utbildning.

Böcker med omslag i olika färger som ligger i en hög ovanpå varandra.

Om språkintroduktion

För vem?

Språkintroduktion (IMS) passar dig som:

  • nyss har kommit till Sverige
  • behöver lära dig mer svenska innan du kan gå vidare till någon annan utbildning
  • inte har de godkända betyg i ämnen från grundskolan som krävs för att komma in på ett yrkesprogram.

Innehåll

Utbildningen anpassas efter dina behov.

  • Du läser mest svenska/svenska som andraspråk.
  • Du kan även läsa andra ämnen från grundskolan eller gymnasieskolan. 

Behörighet – vad krävs för att kunna gå språkintroduktion?

Du ska ha gått högst fyra år i svensk skola och ha ett annat modersmål än svenska för att kunna gå på språkintroduktion.

Skolan tar reda på vilka kunskaper och erfarenheter du har. Du kan till exempel få göra ett test för att visa hur mycket svenska du kan. Det är till hjälp för att hitta en nivå som passar dig.

Ibland kan du läsa språkintroduktion med en profil. Olika kunskaper kan krävas för att kunna komma in på olika profiler. Din syv hjälper dig att ta reda på vilka krav som finns för de utbildningar du är intresserad av.

Är du 18–20 år gammal finns särskilda regler för om du kan börja på språkintroduktion. Prata med din studie- och yrkesvägledare (syv).

Tips om du behöver söka introduktionsprogram


Prata med en studie- och yrkesvägledare för att ta reda på vilket introduktionsprogram som passar just dig.

Jobb och vidare studier

Målet är att:

  • få godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk och andra ämnen från grundskolan eller gymnasieskolan
  • kunna gå vidare till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram, annan utbildning eller till jobb.