Flygteknik­utbildningen

Senast uppdaterad:

Flygteknikutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som mekaniker för flygplan eller helikoptrar. Utbildningen har helt egna examensmål och är riksrekryterande. Det betyder att elever från hela landet kan söka utbildningen på samma villkor.

Litet rött propellerflygplan med gula detaljer på som står på startbanan.

informationen gäller för program som startar hösten 2024

Inför läsåret 2025/26 sker en del förändringar för program och inriktningar. Till exempel byter några namn, några nya tillkommer, några försvinner och innehåll och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Uppdaterad programinformation som gäller för dig som ska göra ditt gymnasieval till läsåret 2025/26 publiceras 1 oktober.

Om flygteknik­utbildningen

Innehåll

Du får bland annat lära dig hur flygplan och helikoptrar fungerar, hur de är konstruerade och hur man felsöker och reparerar dem. Du får också lära dig hur flyget påverkar miljön och hur man arbetar med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi. Du får också utbildning i datorer och datasystem och kunskaper om nationella och internationella överenskommelser, lagar och andra bestämmelser.

Programmet lägger också vikt vid att kunna kommunicera, att arbeta både självständigt och i grupp.

Du läser även gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Minst 15 veckor av utbildningen är du på en eller flera arbetsplatser. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Utbildningen är riksrekryterande. Det betyder att elever från hela landet kan söka till den på lika villkor.

Inriktningar

Det finns två olika inriktningar på flygteknikutbildningen:

  • Flygplan
  • Helikopter

Är du intresserad av utbildningen?

Kontakta skolan som anordnar utbildningen för att ta reda på mer. Du kan även gå in på skolans hemsida för att läsa mer.

Jobb och vidare studier

Efter utbildningen kan du jobba med tillverkning, underhåll och felsökning av flygplan eller helikoptrar. Du kan även studera vidare på yrkeshögskola.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Prata med din syv eller kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Inriktningar

Flygplan

Du lär dig om service, underhåll och reparation av flygplan med gasturbinmotor eller av flygplan med kolvmotor. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel flygmekaniker.

Helikopter

Du lär dig om service, underhåll och reparation av helikoptrar med gasturbinmotor eller av helikoptrar med kolvmotor. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel helikoptermekaniker.