Yrkes­introduktion

Senast uppdaterad:

Yrkesintroduktion passar dig som saknar betyg i många grundskoleämnen. Utbildningen är inriktad mot ett yrke. Du vill gå ett yrkesprogram i framtiden eller börja jobba så snart som möjligt. Målet är att du ska få de kunskaper som behövs för att få ett jobb eller godkänt betyg i de ämnen som krävs för att kunna gå vidare till ett yrkesprogram eller till arbete.

Böcker med omslag i olika färger som ligger i en hög ovanpå varandra.

informationen gäller för program som startar hösten 2024

Inför läsåret 2025/26 sker en del förändringar för program och inriktningar. Till exempel byter några namn, några nya tillkommer, några försvinner och innehåll och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Uppdaterad programinformation som gäller för dig som ska göra ditt gymnasieval till läsåret 2025/26 publiceras 1 oktober.

Om yrkesintroduktion

Gå in på skolornas hemsidor för att få mer information om den variant av yrkesintroduktion som en viss skola erbjuder.

För vem?

Yrkesintroduktion passar dig som:

 • saknar godkänt betyg i många grundskoleämnen
 • vill gå en utbildning som är inriktad mot ett yrke
 • vill börja på ett yrkesprogram i framtiden eller börja jobba så snart som möjligt.

Innehåll

På yrkesintroduktion kan du:

 • läsa de grundskoleämnen som du inte har godkänt betyg i
 • läsa kurser från ett yrkesprogram
 • ha arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik.

Utbildningen är inriktad mot ett yrke. Innehållet kan se olika ut om du vill komma in på ett yrkesprogram sen, eller om du vill börja jobba utan att gå ett nationellt program.

Du läser grundskoleämnen samtidigt som du läser hela eller delar av gymnasiekurser. På så sätt börjar du med det yrkesområde du valt redan från start. Att lära ute på arbetsplatser och annat som kan boosta din motivation kan också ingå.

Vissa skolor erbjuder yrkesintroduktion som inte riktar in sig mot ett speciellt yrkesprogram. Men det vanligaste är att läsa yrkesintroduktion mot ett yrkesprogram (till exempel hantverksprogrammet). Ibland har yrkesintroduktion också en inriktning (till exempel hantverksprogrammet med inriktning finsnickeri).  

Om ditt mål är att kunna jobba direkt efter utbildningen kan du på vissa skolor läsa ett yrkespaket inom yrkesintroduktion. Ett annat sätt är att din individuella studieplan tas fram med målet att gå direkt till arbetslivet. Då kan utbildningen se olika ut från elev till elev och från skola till skola.

Yrkespaket

På vissa skolor kan du läsa ett yrkespaket på yrkesintroduktion. Ett yrkespaket är en kombination av gymnasiekurser. Då lär du dig att jobba inom ett yrke utan att gå ett yrkesprogram.

Det finns olika bestämda yrkespaket som skolor kan erbjuda. Experter inom olika yrken har ofta varit med och tagit fram dem.

När du är klar med alla kurser i ett yrkespaket får du ett intyg. Intyget visar att du har de kunskaper som behövs för att kunna jobba inom ett visst yrke.

Du söker till skolans yrkesintroduktion och planerar yrkespaketet tillsammans med skolan när du börjat där.

Behörighet – vad krävs för att kunna gå yrkesintroduktion?

 • Du kan söka till yrkesintroduktion (IMY) om du inte har godkända betyg i de ämnen som behövs för att kunna komma in på ett yrkesprogram.
 • Du behöver inte ha godkänt betyg i några speciella grundskoleämnen.
 • Du kan också söka om du har gått i anpassad grundskola.

Ansökan och antagning

Tips till dig som ska söka introduktionsprogram


 • Prata med en studie- och yrkesvägledare för att ta reda på vilket eller vilka introduktionsprogram som passar just dig.
 • Gör många val så ökar du dina chanser att få en plats.
 • Tänk på att inte bara söka yrkesintroduktion. Ofta kan du söka till flera olika introduktionsprogram.

Jobb och vidare studier

Mål

Målet med utbildningen är att:

 • gå vidare till studier på ett yrkesprogram
 • eller att underlätta för dig att få ett jobb.

Gå till respektive skolas hemsida för mer information om vad olika program kan leda till när det gäller möjligheter till jobb och att studera vidare efter gymnasiet.

Tips på andra utbildningar

 • Om du är intresserad av yrkesprogram kan programinriktat val mot ett yrkesprogram också vara ett alternativ. Då behöver du ha godkänt betyg i vissa grundskoleämnen.
 • Om ditt mål är att kunna gå ett nationellt program finns även individuellt alternativ. Där läser du upp de betyg du behöver få godkänt i innan du väljer vilket nationellt program du vill gå.