Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Senast uppdaterad:

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är en anpassad utbildning som förbereder dig inför vuxenlivet. Programmet passar dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av byggnader och utomhusmiljöer. Du kan även studera vidare efter programmet.

En massa penslar, rollers och färgtråg med färgrester på.

informationen gäller för program som startar hösten 2024

Inför läsåret 2025/26 sker en del förändringar för program och inriktningar. Till exempel byter några namn, några nya tillkommer, några försvinner och innehåll och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Uppdaterad programinformation som gäller för dig som ska göra ditt gymnasieval till läsåret 2025/26 publiceras 1 oktober.

Om programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet är en utbildning inom anpassade gymnasieskolan. Utbildningen är fyra år lång.

Innehåll

Fastighetsskötsel innefattar tillsyn över lokaler och underhåll av fastigheter och anläggningar. Underhåll kan bland annat innebära renoverings- och reparationsarbeten när det gäller byggnader. 

Anläggningsarbete kan till exempel vara markarbete när det gäller gröna ytor eller platt- och stenbeläggningar.

Arbetsuppgifter inom byggnation kan till exempel vara byggnadsarbete i olika material, måleriarbeten och reparationer av byggnader.

Så arbetar du på programmet

Utbildningen ska ge dig möjlighet att reflektera över din egen arbetsprocess och kritiskt granska och utvärdera ditt arbete i relation till kvalitets- och säkerhetskrav. Färdighetsträning inom yrkesområdet ska vara en väsentlig del av utbildningen och ska genomföras på ett sådant sätt att du får möjlighet att utveckla din förmåga att utföra uppgifter så självständigt som möjligt.

Praktik

Du har minst 22 veckor praktik. Praktiken kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du träna på och använda de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats.

Utbildningar inom anpassade gymnasieskolan ingår inte i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.

Jobb och vidare studier

Dina förutsättningar styr vad du kan göra efter anpassade gymnasieskolan. En del elever får jobb eller praktik inom det yrkesområde som programmet är inriktat mot. En del elever går vidare till daglig verksamhet. Det är även möjligt att studera vidare, till exempel inom komvux som anpassad utbildning eller på folkhögskola.