Programmet för estetiska verksamheter

Senast uppdaterad:

Programmet för estetiska verksamheter är en anpassad utbildning som förbereder dig inför vuxenlivet. Programmet passar dig som vill arbeta med till exempel bild, musik, dans eller teater inom olika verksamheter. Programmet kan även leda till fortsatta studier.
Gröna papper med en massa färgtuber, penslar och färgklickar på.

informationen gäller för program som startar hösten 2024

Inför läsåret 2025/26 sker en del förändringar för program och inriktningar. Till exempel byter några namn, några nya tillkommer, några försvinner och innehåll och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Uppdaterad programinformation som gäller för dig som ska göra ditt gymnasieval till läsåret 2025/26 publiceras 1 oktober.

Om programmet för estetiska verksamheter

Programmet är en utbildning inom anpassade gymnasieskolan. Utbildningen är fyra år lång.

Innehåll

Det här lär du dig på programmet:

 • träna på det estetiska hantverket och att lära dig olika sätt att uttrycka dig på
 • skapa, uppleva och tolka konst och kultur
 • utveckla din fantasi, nyfikenhet och kreativitet
 • utveckla ditt eget skapande och träna på att presentera det
 • kunskaper och erfarenhet av olika verktyg, material och metoder när du skapar
 • utveckla din förmåga att samarbeta och möta människor i olika situationer.

Så här arbetar du på programmet

 • Du prövar olika konstnärliga uttryckssätt.
 • Du får visa dina tankar och idéer genom att använda dig av till exempel dans, musik eller bild.
 • Du får möjlighet att utveckla din förmåga att förstå kvalitet i skapande verksamhet genom att diskutera dina egna och andras arbeten.
 • Du samarbetar med andra inom flera estetiska områden.
 • På programmet utvecklar du din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ.
 • Du tränar dig också i att arbeta självständigt och att ta ansvar för ditt arbete.
 • Du tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Praktik

Du har minst 22 veckor praktik. Praktiken kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du träna på och använda de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats.

Exempel på praktikplatser:

 • Inom teater
 • Inom musik
 • Inom konst
 • Inom bild/form

Utbildningar inom anpassade gymnasieskolan ingår inte i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.

Jobb och vidare studier

Dina förutsättningar styr vad du kan göra efter anpassade gymnasieskolan. En del elever får jobb eller praktik inom det yrkesområde som programmet är inriktat mot. En del elever går vidare till daglig verksamhet. Det är även möjligt att studera vidare, till exempel inom komvux som anpassad utbildning eller på folkhögskola.