International Baccalaureate Diploma Programme

International Baccalaureate (IB) är en internationell utbildning. Den erbjuds vid skolor runt 160 länder över hela världen. Utbildningen följer en internationell läroplan och är riksrekryterande. Efter utbildningen blir du behörig till universitet både i Sverige och utomlands.

Närbild på en jordglob.

Om International Baccalaureate Diploma Programme

Utbildningens upplägg

International Baccalaureate (IB) är en internationell utbildning. All undervisning är därför på engelska.

Utbildningen pågår under tre år. Det första året fungerar som introduktion som omfattar alla grundläggande ämnen, vilket ger dig betyg i svenska nationella kurser. Vilka kurser som ingår första året kan skilja sig åt lite mellan olika skolor.

Under andra och tredje året, som är IB-åren, läser du sedan sex ämnen från IB:s internationella läroplan. Ämnena erbjuds i två olika svårighetsgrader. Tre av ämnena läser du på Higher Level (240 timmar) och tre av dem på Standard Level (150 timmar). Vissa ändringar kan göras av ämnesvalet, om dina framtida högskolestudier kräver särskilda förkunskaper.

Du läser dessutom en kurs i Theory of Knowledge (kunskapsteori) på 100 timmar och gör en mindre forskningsuppgift i ett av ämnena, en så kallad extended essay. Utanför schemat deltar du i CAS-aktiviteter. Det är en slags ”community service” där CAS star för creativity, activity and service.

Betyg och examensprov

Från höstterminen första året får du betyg/omdöme enligt skalan 1–7. I slutet av det tredje året är det examensprov i samtliga ämnen. Alla prov är gemensamma för samtliga IB-skolor över hela världen. Proven utformas externt och bedöms av examinatorer som är utnämnda av International Baccalaureate Organization.

Jobb och vidare studier

Efter IB har du behörighet att söka till svenska och utländska högskolor och universitet.

Vilka förkunskaper som krävs, hur betygen räknas och vilken urvalsgrupp du kommer att konkurrera i kan du läsa om på Universitets- och högskolerådets webbplats, antagning.se.

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Ämnen och kurser

Första året läser du grundläggande ämnen. Andra och tredje året väljer du sex ämnen, ett från vardera av följande grupper:

  • Group 1 Language A
  • Group 2 Language aquisition
  • Group 3 Individuals and Societies
  • Group 4 Sciences
  • Group 5 Mathematics and Computer science
  • Group 6 The Arts/Electives

Utöver de sex ämnena måste du:

  • delta i en kurs i Theory of Knowledge som innehåller en uppsats i ämnet och en TOK exhibition
  • göra en mindre forskningsuppgift (extended essay) i ett av ämnena
  • delta i det så kallade CAS-programmet, som omfattar creativity, activity and service.

Innehållet i de olika ämnesgrupperna kan variera mellan olika skolor. Kontakta de skolor som erbjuder utbildningen för att ta reda på vad just de erbjuder.