Försäljnings- och service­programmet

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) vänder sig till dig som vill arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handel. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera. Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Hand som skriver in kod på kortautomat.

Om försäljnings-och Serviceprogrammet

Nyhet! Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Innehåll

Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning. Då får du samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

På programmet lär du dig om handels­branschen och försäljning och service via olika kanaler och plattformar. Du lär dig om och tränar på arbetsuppgifter inom kundservice, försäljning, inköp, varuflöden, kommunikation, marknads­föring och affärsutveckling. Du får även kunskaper om entreprenörskap och att ha eget företag. Målet är att du ska bli väl förberedd för att kunna göra karriär inom handelsbranschen.

Inom försäljning och service är det vanligt med kontakter och kommunika­tion mellan människor i olika samman­hang och genom olika kanaler. Under utbildningen får du därför träna din förmåga att möta och kommunicera med människor – både medarbetare och affärskontakter – i Sverige och interna­tionellt. Under utbildningen får du också möjlighet att utveckla hur du agerar etiskt och ansvarsfullt i din yrkesroll.

Arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och diskri­mineringsfrågor är andra delar av utbild­ningen liksom kunskaper om hälsa och välbefinnande samt social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Skolverkets film om försäljnings- och serviceprogrammet.

Arbetsformer

Du övar på att formulera och kommu­nicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt med hjälp av olika medier. Du använder även olika former av digital teknik för kommunikation, marknadsföring och försäljning anpas­sat till olika situationer och målgrupper. Dessutom övar du på att söka, analysera och värdera information och att reflek­tera över miljöfrågor och företags roll i samhället. Du arbetar ofta i projektform för att träna din förmåga att vara aktiv och ta initiativ.

Genom att diskutera och reflektera kring det du lär dig förbereder du dig för fort­satt lärande i arbetslivet. Det hjälper dig även att förstå både verksamheten och din roll i yrket.

När du är ute på arbetsplatser får du utveckla både yrkeskunskaper och din identitet inom yrket. Du får även möjlig­het att fundera över kulturen på arbets­platser och vara en del av gemenskapen mellan kollegor.

Specialisering

Försäljnings- och serviceprogrammet har inga inriktningar. Programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen.

Jobb och vidare studier

Yrkesutgångar

Kurserna du läser i programfördjupningen förbereder dig för att jobba som till exempel butiks- eller företagssäljare, marknadskommunikatör, lageroperatör, marknadsassistent eller för arbete inom e-handel.

Här är några exempel på yrkesutgångar från försäljnings- och serviceprogrammet:

Klicka på de yrkesutgångar som är länkade för att komma till info om yrket på Arbetsförmedlingens hemsida. Där finns bland annat info om arbetsuppgifter, förmågor som är bra att ha, vilken utbildning som krävs, framtidsutsikter för yrket och i vissa fall filmer och intervjuer mer personer som jobbar inom yrket.

Studera vidare

Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet (om du inte väljer bort att läsa kurser som ger behörighet till högskola och universitet).

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Ämnen och kurser

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i försäljnings- och serviceprogrammet.

Grundläggande högskolebehörighet – ditt val

Försäljnings- och serviceprogrammet ger grundläggande behörighet till högskola och universitet, men det är inget krav för gymnasieexamen.

Yrkesprogrammen har flera olika upplägg för hur du kan läsa de kurser som ger högskolebehörighet. Därför kan samma program omfatta olika många poäng.

Om du vill gå försäljnings- och serviceprogrammet utan att få högskolebehörighet kan du välja bort:

 • 200 poäng i svenska
 • 100 poäng i engelska.

Se fördjupad information om programmets kurser i programstrukturen.

Skolor kan erbjuda de kurser som behövs för grundläggande högskolebehörighet på flera sätt. Prata med din syv om du vill få hjälp att förstå vilka sätt som är möjliga och vad som passar dig bäst.

Så är försäljnings- och serviceprogrammet uppbyggt

 • Gymnasiegemensamma ämnen: 900 poäng
  (100 poäng engelska och 200 poäng svenska går att välja bort inom de gymnasiegemensamma ämnena, men om du vill få grundläggande behörighet till högskola och universitet behöver du i så fall läsa de kurserna som individuellt val eller inom programfördjupningen istället.
 • Programgemensamma ämnen: 900 poäng
 • Programfördjupning: 700 poäng
 • Individuellt val: 200 poäng
 • Gymnasiearbete: 100 poäng

Totalt antal poäng med grundläggande behörighet

2800 poäng eller 2600 poäng (i vissa fall 2500 poäng)

Två sätt att läsa grundläggande högskolebehörighet med lägre totalpoäng (2500–2600 poäng)

Följande tre kurser krävs för högskolebehörighet:

 • engelska 6
 • svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
 • svenska 3 eller svenska som andraspråk 3.

Varje kurs är på 100 poäng.

 1. Individuellt val kan du använda för att läsa en eller två av dessa tre kurser. Då kan du läsa programmet på totalt 2600 poäng. Skolorna är skyldiga att erbjuda denna möjlighet.
 2. Programfördjupning kan du i vissa fall använda för att läsa engelska 6, svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Då kan du läsa programmet på totalt 2500 poäng – samma totalpoäng som den som läser utan högskolebehörighet. Skolan är inte skyldig att erbjuda denna möjlighet och kan kräva att tillräckligt många elever söker en kurs för att den ska starta.

Prata med syv och ta reda på hur olika skolor gör.

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder inom programfördjupningen och individuellt val.

Totalt antal poäng utan grundläggande behörighet

2500 poäng

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Nedan hittar du två olika varianter av programstrukturen för försäljnings- och serviceprogrammet:

 • Programstruktur från skanegy.se (här listas ett urval av exempelkurser med för programfördjupningen)
 • Programstruktur från Skolverket (här listas samtliga kurser som får erbjudas inom programfördjupningen)