Särskilda varianter

Senast uppdaterad:

Skolor kan erbjuda egna varianter av de nationella programmen. De kallads för särskilda varianter och ska ha en tydlig egen identitet. Det är innehållet i inriktningen och/eller programfördjupningen som byts ut mot kurser inom det som den särskilda varianten handlar om. Det kan finnas speciella förkunskapskrav och antagningsprov.

Elever sitter vid bord i klassrum och fokuserar åt samma håll.

informationen gäller för program som startar hösten 2024

Inför läsåret 2025/26 sker en del förändringar för program och inriktningar. Till exempel byter några namn, några nya tillkommer, några försvinner och innehåll och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Uppdaterad programinformation som gäller för dig som ska göra ditt gymnasieval till läsåret 2025/26 publiceras 1 oktober.

Varianter av de nationella programmen

Skolor kan skapa egna utbildningar inom de nationella programmen. De kallas för särskilda varianter. Särskilda varianter ska ha en tydlig egen identitet men i grunden rymmas inom examensmålen för det nationella programmet.

Minst 300 gymnasiepoäng av innehållet ska skilja sig från innehållet i det nationella programmet. Det är kurserna i hela eller delar av inriktningen och/eller programfördjupningen som byts ut. Istället läser du kurser inom det område som den särskilda varianten är riktad mot.

En särskild variant kan till exempel vara en variant av ett högskoleförberedande program som samhällsvetenskaps- eller naturvetenskapsprogrammet med inriktning mot bild, musik eller teater.

För att få starta en särskild variant måste skolan få godkänt från Skolverket eller Skolinspektionen.

Ta reda på mer genom att kontakta skolan som erbjuder utbildningen.

Behörighetskrav för särskilda varianter

I grunden gäller samma krav som för att vara behörig till det nationella programmet, men det kan även finnas speciella förkunskapskrav. Det kan till exempel finnas krav på förkunskaper i det ämne eller ämnesområde som den särskilda varianten handlar om.

Antagning sker ofta genom en kombination av meritvärde och till exempel ett antagningsprov.

Om du ska söka till en särskild variant eller en spetsutbildning är det därför viktigt att du kontrollerar om det finns några speciella krav som du behöver uppfylla för att kunna vara med i urvalet om att få en plats.

Kontakta skolan som anordnar utbildningen för att ta reda på vilka krav som finns.

Har du frågor?

Prata med din syv eller skolan som erbjuder utbildningen. De kan hjälpa dig att ta reda på mer om utbildningarna och om det finns speciella regler för antagningen.