Programmet för samhälle, natur och språk

Senast uppdaterad:

Programmet för samhälle, natur och språk är en anpassad utbildning som förbereder dig inför vuxenlivet. Programmet passar dig som vill lära dig mer om hur samhället fungerar, om olika språk eller miljöfrågor. Du kan även studera vidare efter programmet.

Flygbild över ett samhälle, åkrar och en massa träd.

informationen gäller för program som startar hösten 2024

Inför läsåret 2025/26 sker en del förändringar för program och inriktningar. Till exempel byter några namn, några nya tillkommer, några försvinner och innehåll och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Uppdaterad programinformation som gäller för dig som ska göra ditt gymnasieval till läsåret 2025/26 publiceras 1 oktober.

Om programmet för samhälle, natur och språk

Programmet är en utbildning inom anpassade gymnasieskolan. Utbildningen är fyra år lång.

Innehåll

Det här lär du dig på programmet:

 • hur samhället fungerar i Sverige och i världen
 • teknikens roll i samhället
 • fundera över olika samhällsfrågor, demokrati och könsroller
 • hur människan levde förr och hur man lever idag
 • utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen och hur människan påverkar miljön
 • om hållbar utveckling
 • genom att läsa, lyssna och diskutera litteratur får du möjlighet att utveckla ditt språk
 • skriva egna texter
 • tränar din förmåga att kommunicera på svenska och engelska.

Så arbetar du på programmet

 • Teoretiskt och praktiskt med olika uppgifter på programmet, till exempel genom enkla experiment och undersökningar.
 • Utveckla och träna din förmåga att diskutera och reflektera över olika samhällsfrågor.
 • Träna på att föra fram dina åsikter och ta ställning i olika frågor.
 • Du tränar på att samarbeta och ta egna initiativ.
 • Du övar också på att arbeta självständigt och ta ansvar.
 • Du tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.
 • Praktiska moment som fältstudier och studiebesök ska ingå i utbildningen.

Praktik

Du har minst 22 veckor praktik. Praktiken kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du träna på och använda de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats.

Var du får en praktikplats beror på dina intressen. Det kan till exempel var inom återvinning/miljö, media, kommun, museum, turism eller bibliotek.

Utbildningar inom anpassade gymnasieskolan ingår inte i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.

Jobb och vidare studier

Dina förutsättningar styr vad du kan göra efter anpassade gymnasieskolan. En del elever får jobb eller praktik inom det yrkesområde som programmet är inriktat mot. En del elever går vidare till daglig verksamhet. Det är även möjligt att studera vidare, till exempel inom komvux som anpassad utbildning eller på folkhögskola.