Programmet för hantverk och produktion

Senast uppdaterad:

Programmet för hantverk och produktion är en anpassad utbildning som förbereder dig inför vuxenlivet. Det är för dig som tycker om att arbeta praktiskt och vill arbeta med hantverk eller tillverkning. Du kan även studera vidare efter programmet.

Flera olika sorters verktyg och tumstock ligger på en mörk träbänk.

informationen gäller för program som startar hösten 2024

Inför läsåret 2025/26 sker en del förändringar för program och inriktningar. Till exempel byter några namn, några nya tillkommer, några försvinner och innehåll och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Uppdaterad programinformation som gäller för dig som ska göra ditt gymnasieval till läsåret 2025/26 publiceras 1 oktober.

Om programmet för hantverk och produktion

Programmet är en utbildning inom anpassade gymnasieskolan. Utbildningen är fyra år lång.

Innehåll

Det här lär du dig på programmet:

 • att arbeta med uppgifter inom hantverk och produktion
 • färg och form
 • digitala tekniker
 • hur hantverk och produktion går till från idé till färdig produkt, till exempel formgivning och tillverkning av hantverksföremål, montering och svetsning
 • hur maskiner och redskap ska användas, skötas och hanteras på ett säkert sätt
 • att välja och använda olika tillverkningsmetoder och material som används inom hantverk och produktion
 • träna på att samarbeta och möta kunder på ett serviceinriktat sätt
 • arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Så här arbetar du på programmet

 • Praktiskt och teoretiskt arbete.
 • Du utvecklar din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ.
 • Du tränar dig också att arbeta självständigt och ta ansvar.
 • Du utvecklar din förmåga att diskutera, reflektera och ta ställning i frågor som kan handla om dina möten med människor i olika servicesituationer.
 • Du tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Praktik

Du har minst 22 veckor praktik. Praktiken kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då får du träna på och använda de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats.

Exempel på praktikplatser:

 • Metallindustri
 • Träindustri

Utbildningar inom anpassade gymnasieskolan ingår inte i avtalet om fritt sök inom Skåne och västra Blekinge. Kommunerna har egna avtal. Kontakta antagningskansliet i din hemkommun för information om vad som gäller.

Jobb och vidare studier

Dina förutsättningar styr vad du kan göra efter anpassade gymnasieskolan. En del elever får jobb eller praktik inom det yrkesområde som programmet är inriktat mot. En del elever går vidare till daglig verksamhet. Det är även möjligt att studera vidare, till exempel inom komvux som anpassad utbildning eller på folkhögskola.