Yrkes­introduktion mot restaurang- och livsmedels­programmet

Yrkesintroduktion passar dig som saknar betyg i många grundskoleämnen. Utbildningen är inriktad mot det nationella yrkesprogrammet restaurang- och livsmedelsprogrammet. Målet är att du ska få godkänt betyg i de ämnen som krävs för att kunna gå vidare till yrkesprogrammet eller till arbete.

Hand som håller fram ett fat med en hamburgare och sötpotatispommes mot ett sällskap på en restaurang som skymtar suddigt i bakgrunden.

Om yrkes­introduktion mot restaurang- och livsmedels­programmet

Gå in på skolornas hemsidor för att se vad som gäller för den variant av yrkesintroduktion som en viss skola erbjuder.

För vem?

Yrkesintroduktion mot restaurang- och livsmedelsprogrammet passar dig som:

 • saknar godkänt betyg i många grundskoleämnen
 • vill börja på restaurang- och livsmedelsprogrammet i framtiden
 • eller hitta ett arbete inom det yrkesområdet.

Innehåll

På yrkesintroduktion kan du:

 • läsa de grundskoleämnen som du inte har godkänt betyg i
 • läsa kurser från restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • ha arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik.

Du läser grundskoleämnen samtidigt som du läser hela eller delar av gymnasiekurser från restaurang- och livsmedelsprogrammet. På så sätt börjar du läsa kurser från yrkesprogrammet du vill gå redan från start.

Inriktningar

Ibland går det att välja en inriktning också om det finns på yrkesprogrammet.

Behörighet – vad krävs för att kunna gå yrkesintroduktion mot restaurang- och livsmedelsprogrammet?

 • Du kan söka till yrkesintroduktion (IMY) om du inte har godkända betyg i de ämnen som behövs för att kunna komma in på ett yrkesprogram.
 • Du behöver inte ha godkänt betyg i några speciella grundskoleämnen.
 • Du kan också söka om du har gått i anpassad grundskola.

Ansökan och antagning

Tips till dig som ska söka introduktionsprogram


 • Prata med en studie- och yrkesvägledare för att ta reda på vilket eller vilka introduktionsprogram som passar just dig.
 • Gör många val så ökar du dina chanser att få en plats.
 • Tänk på att inte bara söka yrkesintroduktion. Ofta kan du söka till flera olika introduktionsprogram.

Jobb och vidare studier

Mål

Målet med utbildningen är att:

 • gå vidare till studier på restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • eller underlätta för dig att få ett jobb.

Vad kan du jobba med eller studera efter gymnasiet om du går restaurang- och livsmedelsprogrammet?

Tips på andra utbildningar

 • Om du är intresserad av yrkesprogram kan programinriktat val också vara ett alternativ. Då behöver du ha godkänt betyg i vissa grundskoleämnen.
 • Om ditt mål är att kunna gå ett nationellt program finns även individuellt alternativ. Där läser du upp de betyg du behöver få godkänt i innan du väljer vilket nationellt program du vill gå.