Individuellt alternativ

Individuellt alternativ kan se väldigt olika ut, men är alltid till för att hjälpa dig på bästa sätt utifrån dina behov. Det finns till exempel varianter för dig som behöver få godkända betyg i grundskoleämnen att kunna gå vidare till annat program. Det finns även förstärkta varianter för dig som har en neuropsykiatrisk diagnos eller som behöver liknande stöd. Då är målet att få en gymnasieexamen.

Böcker med omslag i olika färger som ligger i en hög ovanpå varandra.

Om individuellt alternativ

Gå in på skolornas hemsidor för att se vad som gäller för den variant av individuellt alternativ som en viss skola erbjuder.

För vem?

Individuellt alternativ är en utbildning som anpassas efter dina behov.

Individuellt alternativ kan därför passa dig som:

 • inte har godkända betyg i de ämnen som behövs för att komma in på ett yrkesprogram
 • vill fokusera på att få godkända betyg i ämnen från grundskolan innan du väljer nationellt program
 • vill ha en utbildning som förbereder dig för att gå en annan utbildning
 • har gått på språkintroduktion och behöver mer tid för att klara svenskan
 • har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)
 • eller dig som behöver liknande stöd och plugga i din egen takt.

Innehåll

Dina behov och förutsättningar styr utbildningens innehåll och upplägg.

Du kan till exempel:

 • läsa grundskoleämnen
 • läsa gymnasiekurser
 • ha praktik på en arbetsplats
 • eller få hjälp att hitta din motivation.

Utbildningen kan vara inriktad mot ett nationellt program.

Den kan även förbereda dig för yrkesintroduktion eller annan utbildning eller för att jobba.

När du börjar på skolan gör ni en studieplan tillsammans. Den är till för att du ska få en bra studietid och kan se olika ut beroende på vad du kan sedan tidigare och dina mål.

Behörighet – vad krävs för att kunna gå individuellt alternativ?

Behörighetskraven ser olika ut för olika varianter. Dina behov och betygen du har med dig från grundskolan avgör vilken variant som kan passa dig.

Om du har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk diagnos) eller behöver liknande anpassningar kan du gå ett individuellt alternativ även om du är behörig till ett nationellt yrkesprogram. Den varianten kallas för förstärkt program. Förstärkta program ligger som inriktningar på individuellt alternativ här på skanegy.se.

Du kan söka till individuellt alternativ om du har gått i anpassad grundskola.

Tips till dig som ska söka ett introduktionsprogram


 • Prata med en studie- och yrkesvägledare för att ta reda på vilket eller vilka introduktionsprogram som passar just dig.
 • Gör många val så ökar du dina chanser att få en plats.

Jobb och vidare studier

Målet kan vara att kunna gå vidare till ett annat introduktionsprogram eller ett nationellt program. Om du går förstärkt alternativ mot ett nationellt program är målet att få en gymnasieexamen.

Tips på andra utbildningar

 • För dig som vill rikta in dig mot ett nationellt program från start finns även programinriktat val (men då behöver du ha godkänt betyg i vissa grundskoleämnen) eller yrkesintroduktion.

Inriktningar

Förstärkt program – individuellt alternativ

På förstärkt program läser du de grundskoleämnen du behöver för att kunna söka till ett annat program. Förstärkt program är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot Barn- och fritidsprogrammet

På förstärkt program mot barn- och fritidsprogrammet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot Bygg- och anläggningsprogram

På förstärkt program mot bygg- och anläggningsprogrammet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot Ekonomiprogrammet

På förstärkt program mot ekonomiprogrammet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot El- och energiprogrammet

På förstärkt program mot el- och energiprogrammet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot Estetiska programmet

På förstärkt program mot estetiska programmet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot Fordons- och transportprogrammet

På förstärkt program mot fordons- och transportprogrammet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot försäljnings- och serviceprogrammet

På förstärkt program mot försäljnings- och serviceprogrammet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot hantverksprogrammet

På förstärkt program mot hantverksprogrammet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot hotell- och turismprogrammet

På förstärkt program mot hotell- och turismprogrammet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot humanistiska programmet

På förstärkt program mot humanistiska programmet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot Industritekniska programmet

På förstärkt program mot industritekniska programmet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot naturbruksprogrammet

På förstärkt program mot naturbruksprogrammet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot Naturvetenskapsprogrammet

På förstärkt program mot naturvetenskapsprogrammet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet

På förstärkt program mot restaurang- och livsmedelsprogrammet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot Samhällsvetenskapsprogrammet

På förstärkt program mot samhällsvetenskapsprogrammet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot Teknikprogrammet

På förstärkt program mot teknikprogrammet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot VVS- och fastighetsprogrammet

På förstärkt program mot VVS- och fastighetsprogrammet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.

Förstärkt program mot vård- och omsorgsprogrammet

På förstärkt program mot vård- och omsorgsprogrammet läser du de kurser som ingår i det nationella programmet. Du läser eventuellt också något grundskoleämne om du saknar för full behörighet mot det nationella program som det förstärkta programmet är kopplat till. Utbildningen är för dig som har en NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) eller som har behov av liknande stöd. Du får en lugn skolmiljö, små grupper och tydlig struktur för att du ska klara av studierna bättre.