Riksrekryterande program

Ett riksrekryterande program är en utbildning som alla elever i Sverige kan söka till på lika villkor, oavsett var i landet de bor. Det finns olika typer av riksrekryterande utbildningar.

Princesstårta i form av Sverige.

Vad är ett riksrekryterande program?

Skolverket kan godkänna riksrekryterande utbildningar om det finns ett dokumenterat behov av yrket på arbetsmarknaden eller ett nationellt intresse. Det kan till exempel handla om små hantverksyrken med få elever, som glasblåsare. Det kan också handla om mindre yrken där utbildningen regleras av internationella överenskommelser, exempelvis inom sjöfartsteknik och flygteknik.

Elever i hela landet kan söka till dem på samma villkor. Du ansöker via din hemkommun men behöver kontakta skolan som du är intresserad av och ta reda på om det krävs ett särskilt färdighetsprov för att bli antagen till det riksrekryterande programmet.

Om utbildningen ligger så långt bort att du inte kan bo kvar hemma kan du ha rätt att få inackorderingsbidrag. Det är hjälp till kostnader för boende, mat och hemresor.

Här på skanegy.se hittar du de riksrekryterande program som finns i Skåne och västra Blekinge.

Har du frågor?

Prata med din syv eller skolan som erbjuder utbildningen. De kan hjälpa dig att ta reda på mer om utbildningarna och om det finns speciella regler för antagningen.

riksrekryterande program med egna examensmål

Det finns sex riksrekryterande program med helt egna examensmål:

Riksrekryterande utbildningar inom nationella program och inriktningar

Skolor kan även ansöka om att erbjuda egna riksrekryterande varianter av nationella program eller inriktningar. Dessa utbildningar är ofta inriktade mot ett yrke som inte finns inom de nationella yrkesprogrammen.

Andra utbildningar som är riksrekryterande

Det finns även andra utbildningar som elever från hela landet kan söka till på samma villkor: