Välkommen till Skånegy – om gymnasievalet i Skåne och västra Blekinge!

Fri kvot och utländska betyg

Senast uppdaterad:

Om du har särskilda skäl kan du be om att din ansökan ska prövas för antagning i fri kvot. Ansökan i fri kvot går att göra till nationella program, programinriktat val eller yrkesintroduktion för en grupp elever. Du måste vara behörig till programmet för att kunna bli antagen. Antalet platser för fri kvot är begränsade.

Vad är ansökan i fri kvot

Det finns ett mycket begränsat antal platser i fri kvot. Om du ansöker i fri kvot blir din ansökan prövad både utifrån ditt meritvärde och dina särskilda skäl. Du bifogar ansökan om antagning i fri kvot på en särskild blankett tillsammans med din ansökan till gymnasiet. Din studie- och yrkesvägledare har blanketten och hjälper dig om det är aktuellt. 

Vem kan ansöka i fri kvot

Särskilda skäl

Det går att ansöka om plats inom fri kvot om du har särskilda skäl som skulle kunna ge dig företräde till en utbildning. Det kan till exempel vara att du har saknar betyg från svensk grundskola eller har starka medicinska eller sociala skäl. Skälen anges på en blankett som studie- och yrkesvägledare har. Blanketten kan behöva kompletteras med intyg. 

Om du saknar betyg från svensk grundskola

Du kan ansöka i fri kvot om du inte har betyg från svensk grundskola men har liknande kunskaper, till exempel betyg från en annan skolform i Sverige (exempelvis internationell utbildning) eller betyg från en skola i ett annat land. Tänk på att du i de flesta fall måste ha godkänt betyg i ämnet svenska. Undantaget från detta är till exempel sökande från nordiska länder.

Antagning i fri kvot

Du får i de flesta fall veta om du blir antagen i fri kvot först vid den slutliga antagningen.

Den organisation som har ansvar för en skola kallas huvudman. Huvudmän kan avsätta ett mycket begränsat antal platser till antagning i fri kvot. 

De tittar på om du har tillräckliga kunskaper för att klara utbildningen, de skäl som står som anledning för antagning i fri kvot och dina betyg från tidigare terminer. Utifrån det tar huvudmannen ett beslut om du kan få en plats i fri kvot. Det innebär att olika huvudmän kan ge olika besked. 

Du måste vara behörig till programmet även för att kunna bli antagen i fri kvot. 

Har du frågor?

Om du har frågor om antagning i fri kvot kan du kontakta din syv.

Läs även om

Hur funkar antagningen till olika program?

Oftast är det meritvärdet avgör vem som blir antagen till en utbildning, men vissa utbildningar har särskilda regler. Ta reda på om utbildningarna du är intresserad av har några speciella krav.

Läs mer om antagningen till olika program

Dispens från krav på betyg i engelska

Du måste ha godkänt betyg i engelska för att vara behörig till nationella program. I vissa fall går det dock att ansöka om ett undantag från det kravet.

Läs mer om dispens från krav på betyg i engelska

Läs även om

Meritvärden

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år – men tänk på att de förändras varje år!

Från 15 april kan du se de preliminära meritvärdena för utbildningarna som startar på höstterminen samma år och från 1 juli kan du se meritvärdena från den slutliga antagningen.

Har du frågor om ansökan och antagning?

På Skånegy hittar du information om gymnasieskolan samt ansökan och antagning till gymnasiet i Skåne och västra Blekinge. Vi har även samlat svaren på vanliga frågor på en sida.

Hittar du inte svar på dina frågor på Skånegy? Fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy! Om de inte kan svara på din fråga kan du kontakta det antagningskansli som har hand om din hemkommun.