Välkommen till Skånegy – om gymnasievalet i Skåne och västra Blekinge!

Dispens från krav på betyg i engelska

Senast uppdaterad:

Du måste ha godkänt betyg i engelska för att vara behörig till nationella program. I vissa fall går det att ansöka om ett undantag från det kravet. Det kallas dispens från krav på godkänt betyg i engelska.

Att få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska innebär att du räknas som behörig till nationella program i antagningen fastän du inte har godkänt betyg i engelska. Det är väldigt få elever som får beviljat att göra det. 

Det är viktigt att tänka på att det inte är ett undantag från kravet att läsa engelska på grundskolenivå. Får du dispens läser du istället engelska både på grundskolenivå och gymnasienivå när du går på gymnasiet. Dina kunskaper i engelska utifrån målen i årskurs 9 är därför en viktig del när antagningen tar beslut om din ansökan. 

Vem kan ansöka om dispens?

Det går inte att få dispens om du haft möjlighet att läsa engelska under större delen av din tid i grundskolan, men inte har nått målen för godkänt betyg. Då kan du istället behöva söka till ett introduktionsprogram. 

För att kunna få dispens behöver du uppfylla följande särskilda krav: 

  • Du är behörig i övrigt till utbildningen du vill söka utifrån ditt slutbetyg från grundskolan. 
  • Du har inte haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en stor del av din tid i grundskolan på grund av särskilda skäl. 

Den som är ansvarig för utbildningen (huvudmannen) bedömer om du har möjlighet att klara av studierna på programmet du har sökt. I bedömningen tar de hänsyn till dina förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet, till exempel att läsa in både grundskolans engelska och de kurser i engelska som ingår i det sökta programmet.

Så ansöker du om dispens

Du gör ansökan om dispens tillsammans med din studie- och yrkesvägledare. Skolan ska bifoga ett omdöme om dina kunskaper i engelska tillsammans med ansökan. I omdömet ska din kunskapsnivå i engelska i förhållande till målen för årskurs 9 framgå tydligt. 

Har du frågor?

Kontakta syv på din skola. 

Läs även om

Hur funkar antagningen till olika program?

Oftast är det meritvärdet avgör vem som blir antagen till en utbildning, men vissa utbildningar har särskilda regler. Ta reda på om utbildningarna du är intresserad av har några speciella krav.

Läs mer om antagningen till olika program

Fri kvot och utländska betyg

Om du har särskilda skäl kan du be om att din ansökan ska prövas för antagning i fri kvot. Till exempel på grund av medicinska skäl eller om du saknar betyg från svensk grundskola.

Läs mer om ansökan i fri kvot

Läs även om

Meritvärden

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år – men tänk på att de förändras varje år!

Från 15 april kan du se de preliminära meritvärdena för utbildningarna som startar på höstterminen samma år och från 1 juli kan du se meritvärdena från den slutliga antagningen.

Har du frågor om ansökan och antagning?

På Skånegy hittar du information om gymnasieskolan samt ansökan och antagning till gymnasiet i Skåne och västra Blekinge. Vi har även samlat svaren på vanliga frågor på en sida.

Hittar du inte svar på dina frågor på Skånegy? Fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy! Om de inte kan svara på din fråga kan du kontakta det antagningskansli som har hand om din hemkommun.