Välkommen till Skånegy – om gymnasievalet i Skåne och västra Blekinge!

Hur funkar antagningen till olika program?

Senast uppdaterad:

Det vanligaste är att meritvärdet avgör vem som blir antagen till en utbildning. Men vissa utbildningar har särskilda regler. Det är därför viktigt att ta reda på om utbildningarna du är intresserad av har några speciella krav. 

Har du frågor?

Prata med din studie- och yrkesvägledare om du är osäker på vad som gäller för antagningen till de utbildningar du är intresserad av. 

Antagning till nationellt program

Antagningen till nationella program sker utifrån betyg. Dina betyg räknas om till ett meritvärde. De som har det högsta meritvärdet kommer in först och därefter fylls platserna i fallande ordning.

För att ta reda på dina chanser att komma in på ett program kan du prata med din studie- och yrkesvägledare. Tillsammans kan ni titta på föregående års meritvärde förantagning och göra en bedömning. 

Antagning till inriktning

På nästan alla nationella program finns nationella inriktningar. På estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet får inriktningen börja redan första året. På övriga nationella program som har inriktningar börjar inriktningen inte förrän andra året.

För övriga nationella program bestämmer den som ansvarar för utbildningen när antagning till inriktningen ska göras. Vissa skolor tar redan vid antagningen till år 1 in elever både på programmet och ger en garanti om en plats på en specifik inriktning i år 2. Andra tar bara in elever till programmet i år 1 och sen får du ansöka om inriktning till år 2 vid ett senare tillfälle. Varje skola kan svara på vad som gäller hos dem. Du ser det även när du ansöker, om inriktningsnamnet finns med i programnamnet.

Om det inte finns inriktningsgaranti inför år 2 är det inte säkert att du får en plats på inriktningen du önskar, även om skolorna försöker skapa platser till alla sina elever. 

Antagning till särskilda varianter och spetsutbildningar

Antagningen till särskilda varianter eller spetsutbildningar fungerar oftast på samma sätt som till nationella program, det vill säga att meritvärdet avgör vem som får en plats. Men det kan även vara andra saker som styr antagningen, till exempel någon form av prov. 
Är du osäker på om det finns några särskilda regler för antagning för ett program du är intresserad av? Fråga din syv eller kontakta skolan som erbjuder utbildningen. 

Antagning till International Baccalaureate

Antagningen till International Baccalaureate (IB) fungerar på olika sätt beroende på om du tidigare har gått Middle Years Programme (MYP), i svensk grundskola eller i annan internationell skola. Varje skola som erbjuder IB har sina regler men gemensamt är att du behöver klara ett inträdestest.

Fråga din syv eller kontakta skolan som erbjuder utbildningen för att ta reda på vad som gäller.

Tänk på att meritvärdena som krävs för att komma in på olika program varierar från år till år. De påverkas av hur många platser det finns, hur många som söker till programmet och hur höga meritvärden de har. 

Antagning till introduktionsprogram

För antagning till programinriktat val och yrkesintroduktion som erbjuds för en grupp elever (det vill säga där flera elever i stort följer samma studieplan) är det meritvärdet som avgör vem som får en plats.

För programinriktat val och yrkesintroduktion som erbjuds för enskild elev (det vill säga där varje elev har en helt egen studieplan utifrån sina behov) samt för de andra introduktionsprogrammen kan det finnas flera eller andra regler för antagning. Den som ansvarar för utbildningen bestämmer då vad som gäller.

Du kan läsa mer om ansökan och antagning till programinriktat val och yrkesintroduktion på respektive programs sida i programguiden.

Är du inte behörig till nationella program med ditt höstterminsbetyg från årskurs 9 eller riskerar att bli det i ditt slutbetyg? Prata med din studie- och yrkesvägledare så att ni kan hitta det bästa alternativet för dig. 

Antagning till anpassad gymnasieskola

Antagning till utbildning i anpassade gymnasieskolan görs till nationella program, särskilda varianter eller gymnasiala lärlingsutbildningar som börjar det första läsåret. Inom de program som har särskilda varianter eller lärlingsutbildningar som startar följande läsår fördelas eleverna senare.

Om inte platserna räcker till samtliga elever som ansöker ska de elever som bedöms ha störst behov av utbildningen bli antagna. Den som ansvarar för utbildningen bestämmer då vad som gäller.

Läs även om

Ansökan och antagning – steg för steg

Mellan 15 januari–15 februari gör du ditt gymnasieval via skanegy.se. Efter det följer flera olika steg innan du får veta vilket program du kommer in på.

Läs mer om ansökningsprocessen

Behörighet

För att kunna bli erbjuden en plats på ett program måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Kraven ser olika ut för olika program.

Läs mer om behörighet

Stöd för att bli behörig

Om du inte är behörig till ett nationellt program finns det olika sätt för att hjälpa dig att bli behörig. Vilket stöd som kan fungera för dig beror på hur många betyg du saknar för att bli behörig och vad du har för mål.

Läs mer om stöd för att bli behörig

Läs även om

Meritvärden

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år – men tänk på att de förändras varje år!

Från 15 april kan du se de preliminära meritvärdena för utbildningarna som startar på höstterminen samma år och från 1 juli kan du se meritvärdena från den slutliga antagningen.

Har du frågor om ansökan och antagning?

På Skånegy hittar du information om gymnasieskolan samt ansökan och antagning till gymnasiet i Skåne och västra Blekinge. Vi har även samlat svaren på vanliga frågor på en sida.

Hittar du inte svar på dina frågor på Skånegy? Fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy! Om de inte kan svara på din fråga kan du kontakta det antagningskansli som har hand om din hemkommun.