Välkommen till Skånegy – om gymnasievalet i Skåne och västra Blekinge!

Förändringar inför läsåret 2025/26

Senast uppdaterad:

På den här sidan hittar du som är syv övergripande information om de program, inriktningar och övriga uppgifter som påverkas av de förändringar som slår igenom från och med läsåret 2025/26. Vi hänvisar till Skolverket för mer utförlig information.

Det sker flera förändringar inför läsåret 2025/26. Förändringarna kommer att påverka både informationen som gymnasieskolorna registrerar om sin skola och dess utbildningsutbud, samt den generella informationen på skanegy.se.

Program och inriktningar i gymnasieskolan

Program och inriktningar som försvinner

Följande program och inriktningar försvinner från och med läsåret 2025/26.

 • Hantverksprogrammet inklusive samtliga inriktningar (inklusive introduktionsprogram eller förstärkta program mot programmet)
 • Inriktningen ”anläggningsfordon” på bygg- och anläggningsprogrammet (med anledning av att de två inriktningarna anläggningsfordon och mark och anläggning slås samman till inriktningen mark och anläggning).

Nya program och inriktningar

Följande nya program och inriktningar tillkommer läsåret 2025/26.

 • Nytt frisör- och stylistprogram med tre inriktningar – ett helt nytt program, frisör- och stylistprogrammet, ersätter inriktningen ”frisör, barberare, hår- och makeupstylist” på hantverksprogrammet när hantverksprogrammet tas bort. Programmet har tre inriktningar: ”barberare”, ”frisör” samt ”hår- och makeupstylist”.
 • Introduktionsprogram mot program och/eller inriktningar som förändras – även yrkesintroduktion, programinriktat val eller förstärkt program mot nationella program och eventuella inriktningar som förändras kommer att tillkomma.
 • Nya riksrekryterande utbildningar – de tidigare inriktningarna finsnickeri, florist och övriga hantverk på hantverksprogrammet kan huvudmän ansöka om att anordna som riksrekryterande utbildningar med egna examensmål. Ansökningsperioden stängde i april och beslut från Skolverket/Skolinspektionen kommer först i höst. Först då blir det känt vilka nya riksrekryterande utbildningar med egna examensmål som tillkommer.
 • Ny inriktning på estetiska programmet, ”modedesign” – tillkommer med anledning av att textil design flyttas från det tidigare hantverksprogrammet till estetiska programmet.

Inriktningar som byter namn

Följande inriktningar byter namn från och med läsåret 2025/26.

 • Inriktningen ”automation” på el- och energiprogrammet byter namn till ”automationsteknik”.
 • Inriktningen ”karosseri och lackering” på fordons- och transportprogrammet byter namn till ”fordonsskadeteknik och lackering”.  
 • Inriktningen ”medier, information och kommunikation” på samhällsvetenskapsprogrammet byter namn till ”medier, journalistik och kommunikation”.
 • Inriktningen ”plåtslageri” på bygg- och anläggningsprogrammet byter namn till ”byggnadsplåtslageri”.

Program i anpassad gymnasieskola

Program som byter namn

Följande program inom anpassade gymnasieskolan byter namn från och med läsåret 2025/26.

 • Programmet för administration, handel och varuhantering byter namn till ”programmet för handel och service”.
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation byter namn till ” Programmet för fastighet och byggnation”.

Övriga uppgifter i programutbudet

Moderna språk och moderna språk som individuellt val

Med anledning av Gy25 kommer moderna språk delas upp i flera ämnen med olika nivåer, vilket med största sannolikhet kommer påverka informationen om språk och olika steg som visas för olika skolors utbildningar på skanegy.se.

Idrott och hälsa – specialisering (LIU)

Kurserna ”Idrott och hälsa 1 – specialisering” samt ”Idrott och hälsa 2 – specialisering” som skolor som vill erbjuda LIU (lokala idrottsutbildningar) fram tills nu kunnat erbjuda inom ramen för individuellt val blir i Gy25 det nya ämnet ”Tävlingsidrott”. Det nya ämnet finns i två nivåer (100 poäng/nivå). Det kan precis som tidigare erbjudas av samtliga gymnasieskolor inom ramen för individuellt val, utan tillstyrkansprocess och elitidrottssatsning.

Meritvärden

Det är ofta fler som söker till populära utbildningar än vad det finns platser. Då avgör betygen vem som får en plats. Du kan få en uppfattning om vilka betyg du behöver ha för att ha en chans att komma in på olika utbildningar genom att titta på meritvärden från tidigare år – men tänk på att de förändras varje år!

Från 15 april kan du se de preliminära meritvärdena för utbildningarna som startar på höstterminen samma år och från 1 juli kan du se meritvärdena från den slutliga antagningen.

Har du frågor om ansökan och antagning?

På Skånegy hittar du information om gymnasieskolan samt ansökan och antagning till gymnasiet i Skåne och västra Blekinge. Vi har även samlat svaren på vanliga frågor på en sida.

Hittar du inte svar på dina frågor på Skånegy? Fråga din syv eller chatta med syv här på Skånegy! Om de inte kan svara på din fråga kan du kontakta det antagningskansli som har hand om din hemkommun.