Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Introduktionsprogram

Senast uppdaterad: 16 sep 2022

Introduktionsprogrammen är till för dig som saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram eller av andra skäl inte kan gå ett nationellt program. Det är dina behov som är utgångspunkten för utbildningen på introduktionsprogrammet. Du är därför med och formar din studieplan tillsammans med skolan du blir antagen på.

ANPASSAT UTIFRÅN DINA BEHOV

På ett introduktionsprogram har du en individuell studieplan som ligger till grund för utbildningen. Du läser på heltid men kan i särskilda fall få en lägre studietakt.

Ett introduktionsprogram är i första hand en förberedande utbildning där målet är att du ska gå vidare till ett nationellt program. Det kan också vara ett individuellt anpassat program på 3–4 år eller helt följa ett nationellt program utom i det ämne där du saknar behörighet.

Det finns fyra olika introduktionsprogram:

 • programinriktat val
 • yrkesintroduktion
 • individuellt alternativ
 • språkintroduktion

Du kan läsa mer om de olika introduktionsprogrammen i programguiden

FÖR DIG SOM INTE ÄR BEHÖRIG TILL ETT NATIONELLT PROGRAM

Din hemkommun måste kunna erbjuda utbildning på ett introduktionsprogram om du inte är behörig till ett nationellt program i ditt slutbetyg från grundskolan. Du gör en intresseanmälan till introduktionsprogrammen i din ansökan. Det gäller alla program utom programinriktat val eller yrkesintroduktion för grupper av elever, som finns som sökbart program.

Programmen kan antingen erbjudas i din hemkommun eller via ett samverkansavtal med en annan kommun. Programinriktat val som är sökbart, det vill säga som erbjuds för grupper av elever, ingår i avtalet om fritt sök. Du kan söka utbildningen i valfri kommun i Skåne och västra Blekinge. Fristående gymnasieskolor får också anordna vissa introduktionsprogram förutsatt att de även erbjuder nationella program.

BEHÖVER DU SÖKA TILL ETT INTRODUKTIONSPROGRAM?

Prata med en studie- och yrkesvägledare för att ta reda på vilket introduktionsprogram som passar just dig. Det är viktigt att ni tillsammans förbereder inför ditt val till gymnasieskolan vad du vill att dina studier på ett introduktionsprogram ska innehålla. Det kan vara till hjälp att fundera över vad ditt mål med utbildningen är. Är det att bli behörig till ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram? Eller att komma ut i arbetslivet?

Har du frågor?

Prata med syv på din skola eller chatta med syv här på Skånegy.

Nästa sida: Övriga utbildningar

Läs även om

 • Behörighet

  För att kunna bli erbjuden en plats på ett program måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Kraven ser olika ut för olika program.

 • Särskilt stöd

  Behöver du extra stöd för att din skolgång i gymnasieskolan ska fungera bra? Då är det viktigt att du meddelar det när du gör din ansökan.

 • Kort om gymnasiet

  Här får du en kort översikt över de olika utbildningarna i gymnasieskolan. Sen kan du läsa mer på djupet om olika programtyper och hur gymnasieskolan fungerar på de följande sidorna.