Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Kort om gymnasiet

Senast uppdaterad: 15 sep 2022

Alla elever som har avslutat grundskolan och har ett slutbetyg har rätt att gå en gymnasieutbildning. Gymnasieskolan är frivillig och din hemkommun betalar för utbildningen. Den består av nationella program, olika riksrekryterande utbildningar och introduktionsprogram. Utbildningarna innehåller olika kurser som förbereder dig för vidare studier eller arbete. Några kurser inom utbildningen är valbara, så du kan ge din utbildning en egen profil.

Nyhet! Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

NATIONELLA PROGRAM

De nationella programmen är ramar inom vilka du kan välja olika specialiseringar i form av inriktningar och kurser för att fördjupa dig inom det som du är intresserad av. De är i grunden uppbyggda på samma sätt oavsett var du går dem.

Det finns 18 nationella program. Sex högskoleförberedande program och tolv yrkesprogram. Alla nationella program är treåriga och ger grundläggande behörighet till universitet och högskola.

På yrkesprogrammen kan du välja bort vissa av de kurser som ger behörighet till universitet och högskola. Du får oavsett behörighet till yrkeshögskola. Ett yrkesprogram kan även läsas som lärlingsutbildning.

Skolor kan ansöka om att skapa egna avvikande inriktningar inom de nationella programmen. Dessa kallas för särskilda varianter.

RIKSREKRYTERANDE UTBILDNINGAR

Riksrekryterande utbildningar kan finnas inom de nationella programmen eller ha helt egna programmål. Ungdomar från hela Sverige kan söka till dessa utbildningar och konkurrera på lika villkor. Det finns olika typer av riksrekryterande utbildningar: riksrekryterande yrkesprogram, riksgymnasiet för rörelsehindrade, spetsutbildningar, riksidrottsutbildningar och den internationella utbildningen International Baccalaureate.

INTRODUKTIONSPROGRAM

Introduktionsprogram är för dig som inte är behörig att söka till de nationella programmen. Det finns fyra olika introduktionsprogram. Utbildningen anpassas efter dina behov. Målet är att du ska gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram, en annan utbildning eller bli förberedd för arbetslivet.

Nästa sida: Att välja utbildning – tips för att komma igång!

Läs även om

  • Högskoleförberedande program

    Det finns sex högskoleförberedande program. Varje program har olika inriktningar. Programmen förbereder dig för att plugga vidare på universitet eller högskola.

  • Yrkesprogram

    Det finns tolv nationella yrkesprogram. De flesta programmen har olika inriktningar. Programmen förbereder dig för att jobba inom ett yrke eller att plugga en yrkesutbildning. Du får även grundläggande behörighet till högskola/universitet.

  • Övriga utbildningar

    Utöver de nationella programmen finns även spetsutbildningar, särskilda varianter, International Baccalaureate (IB), lärlingsutbildningar och riksrekryterande yrkesprogram.