Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Programstrukturer – ämnen och kurser

Senast uppdaterad: 16 sep 2022

Precis som i grundskolan finns det ämnen som alla elever läser, oavsett vilket gymnasieprogram de går. Men på gymnasiet har du större möjlighet att fördjupa dig i ämnen som du är intresserad av genom att välja program med olika inriktningar och kurser. Ditt val av program påverkar alltså vilka ämnen och kurser du kommer att läsa.

KURSER OCH GYMNASIEPOÄNG

Varje program är i grunden uppbyggt på samma sätt oavsett var du går det. Programmen är uppbyggda av kurser i olika ämnen. Kurserna inom varje ämne motsvarar ett visst antal gymnasiepoäng. Poängen är ett mått på kursernas omfattning. En veckas studier på heltid motsvarar 25 poäng. När du har nått målen för kursen och fått betyg får du poäng för den. De nationella programmen omfattar mellan 2500 och 2800 gymnasiepoäng.

PROGRAMSTRUKTURER – SÅ ÄR PROGRAMMEN UPPBYGGDA

Ämnena du läser är uppdelade i ett antal kategorier: gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningsämnen, individuellt val, gymnasiearbete och programfördjupning.

Om du vill jämföra olika program i detalj är det en bra idé att ta en titt på programstrukturerna för att se vilka kurser som kan ingå i olika utbildningar.

Programstrukturer finns i infon om varje program i programguiden

Gymnasiegemensamma ämnen

Det finns en kärna av ämnen som alla på gymnasiet läser oavsett program. De kallas för gymnasiegemensamma ämnen. Ämnena är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk.

Hur mycket du läser av varje ämne (alltså vilka kurser du läser i ämnet) beror på vilket program du väljer. De högskoleförberedande programmen har fler kurser inom dessa ämnen än yrkesprogrammen. Innehållet i kurserna kan skilja sig åt mellan programmen.

Om du går på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet läser du inte naturvetenskap. På teknikprogrammet läser du kemi och fysik och på naturvetenskapsprogrammet läser du kemi, fysik och biologi.

Programgemensamma ämnen

I programmen ingår också programgemensamma ämnen som är olika beroende på vilket program du har valt att läsa. Alla elever som går ett visst program läser samma programgemensamma ämnen, oavsett skola. Det är dessa ämnen som ger programmet dess karaktär eller yrkesinriktning. Ibland läser du mer av ett programgemensamt ämne i form av inriktningskurser eller som programfördjupning.

Inriktningsämnen

Det finns inriktningar på alla nationella program utom försäljnings- och serviceprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Alla som går en viss inriktning på ett program läser samma inriktningsämnen oavsett vilken skola de går på. Hur många poäng inriktningsämnen du läser varierar mellan olika program och inriktningar.

Programfördjupning

Varje program har fördjupningskurser som du väljer bland för att specialisera dig. Dessa kurser ska komplettera och fördjupa kunskaperna du får i de programgemensamma ämnena. Kurserna skiljer sig åt mellan de olika programmen.

Skolverket bestämmer vilka kurser och ämnen skolor får erbjuda som programfördjupning för de olika programmen. Skolorna väljer sen vilka av dessa kurser och ämnen de vill erbjuda. Vilka kurser skolorna erbjuder och om det är ditt eget val eller ligger i en färdig profil kan skilja sig åt från skola till skola. Kontakta skolorna du är intresserad av för att se vilka kurser de erbjuder.

Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet är en självständig arbetsuppgift på 100 poäng. Arbetet ingår i alla program och är en slags sammanfattning av din gymnasieutbildning. Du gör arbetet i årskurs 3 inom ett av de programgemensamma ämnena. Syftet är att du ska visa att du är förberedd för vidare studier eller ett visst yrke.

Individuella val

På alla program finns utrymme för en mindre del fritt val av kurser (200 poäng). Det ger dig ännu en möjlighet att påverka innehållet i din utbildning. Du kan antingen fördjupa dig mer inom ett programgemensamt ämne eller läsa andra kurser som skolan erbjuder.

Det varierar från skola till skola vilka kurser du kan välja mellan och tillräckligt många måste söka till kurserna för att de ska starta. Skolorna måste erbjuda en fortsättningskurs i idrott och hälsa och en kurs i ett estetiskt ämne. För elever på yrkesprogram ska skolor erbjuda möjligheten att kunna välja att läsa kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet inom det individuella valet.

Nästa sida: Gymnasiesärskola – anpassad gymnasieskola

Läs även om

  • Betyg på gymnasiet

    I gymnasiet får du betyg i varje kurs. A är högsta betyg och F är icke godkänt.

  • Att välja utbildning – tips för att komma igång!

    Har du svårt att välja? Ta god tid på dig att fundera över vad du vill. Det är DITT val och din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig i din valprocess.

  • Kort om gymnasiet

    Här får du en kort översikt över de olika utbildningarna i gymnasieskolan. Sen kan du läsa mer på djupet om olika programtyper och hur gymnasieskolan fungerar på de följande sidorna.