Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Studiebidrag och andra bidrag

Senast uppdaterad: 16 sep 2022

Utbildningen på gymnasiet kostar inte något, men du kan behöva stå för viss utrustning själv. När du går på gymnasiet får du automatiskt studiebidrag. Det finns även andra typer av bidrag som du kan ansöka om ifall du uppfyller speciella villkor, t.ex. extra tillägg, resebidrag eller inackorderingsbidrag.

KOSTNADSFRI UTBILDNING

Det står i skollagen att gymnasieutbildning ska vara gratis. Det innebär att du inte ska behöva betala för böcker och andra lärverktyg som behövs i din utbildning. Men du kan själv behöva skaffa enstaka egna hjälpmedel, som till exempel personlig utrustning till idrott och dans eller förbrukningsmaterial som papper, pennor med mera.

BIDRAG FRÅN CSN

Studiebidrag och extra tillägg

Alla som har fyllt 16 år och som går på gymnasiet får studiebidrag. Du behöver inte ansöka om det. Du kan ha rätt till ett extra tillägg om din familj har låga inkomster. Det extra tillägget måste du ansöka om hos CSN (Centrala studiestödsnämnden). Studiebidrag och extra tillägg betalas ut för den tid du går i skolan, normalt tio månader per läsår.

Lärlingsersättning

Om du går en lärlingsutbildning kan du ansöka om lärlingsersättning. Det ska hjälpa till att täcka extra kostnader för måltider och resor när du är ute på en arbetsplats.

Rg-bidrag

Det finns även Rg-bidrag för hörselskadade eller rörelsehindrade på riksgymnasium.

Bidrag till dig som studerar i gymnasiesärskolan (anpassade gymnasieskolan)

Om du studerar i gymnasiesärskolan (anpassade gymnasieskolan) får du förlängt barnbidrag från Försäkringskassan.

Läs mer om ansökan och villkor för de olika bidragen på csn.se

INACKORDERINGSBIDRAG

Kommunal skola

Du kan få inackorderingsbidrag från din hemkommun om du studerar på en kommunal gymnasieskola i en annan ort och måste bo på studieorten. Det är en hjälp till kostnader för boende, mat och hemresor. Olika kommuner har olika regler för inackorderingsbidrag. Fråga din hemkommun om vad som gäller där du bor.

Fristående skola

Om du ska gå på en fristående gymnasieskola i en annan ort och behöver bo på studieorten ska du ansöka om inackorderingsbidrag från CSN istället.

Läs mer om inackorderingsbidrag på csn.se

RESEBIDRAG

Om du har minst sex kilometer till skolan ska din hemkommun betala dina resor till och från skolan. Det gäller varje läsår till och med vårterminen det år du fyller 20, eller tills du slutar skolan. Reglerna för terminskort (till exempel gymnasiekort och Jojo-kort) kan se olika ut i olika kommuner. Läs mer på din hemkommuns webbplats eller kontakta din hemkommun för att ta reda på vad som gäller.

Läs mer om bidrag för studier på gymnasiet på CSN:s hemsida

Läs även om