Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet (BF) vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera. Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet.
Hitta alla utbildningar inom barn- och fritidsprogrammet
Yttrelager Created with Sketch.
Barn får hjälp att lägga upp mat på tallrik

Om barn- och fritidsprogrammet

Nyhet! Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Innehåll

Barn- och fritidsprogrammet (BF) är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett viktigt inslag i utbildningen. En del skolor erbjuder programmet som lärlingsutbildning vilket innebär att du får samma kunskaper men gör minst hälften av din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö. På programmet läggs stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Se Skolverkets film om barn- och fritidsprogrammet på YouTube

Arbetsformer

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ, vara kreativ och lära dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Inriktningar

Det finns två inriktningar på barn- och fritidsprogrammet: fritid och hälsa och pedagogiskt och socialt arbete. Inriktningen startar år 2. En del skolor har antagning till program och inriktning direkt år 1, då väljer du inriktning samtidigt som du väljer program. På andra skolor väljer du inriktning inför år 2.

Jobb och vidare studier

Yrkesutgångar

Kurserna du läser i programfördjupningen förbereder dig för att jobba inom ett visst yrke. Här är några exempel på yrkesutgångar från barn- och fritidsprogrammet:

Läs mer om olika yrken och vad de kräver för utbildning på Arbetsförmedlingens hemsida

Studera vidare

Programmet ger dig både möjlighet att studera inom yrkeshögskola och grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Grundläggande högskolebehörighet  – ditt val

Barn- och fritidsprogrammet ger grundläggande behörighet till högskola och universitet, men det är inget krav för gymnasieexamen. Yrkesprogrammen har flera olika upplägg för hur du kan läsa de kurser som ger högskolebehörighet. Därför kan samma program omfatta olika många poäng.

Om du vill gå barn- och fritidsprogrammet utan att få högskolebehörighet kan du välja bort:

  • 100 poäng i svenska
  • 100 poäng i engelska.

Se fördjupad information om programmets kurser i programstrukturen. Prata med syv!

Ämnen

OBS! Under hösten ser Skolverket över kursutbudet inom programfördjupningen. Det kan öppna för fler sätt för skolor att erbjuda de kurser som behövs för grundläggande högskolebehörighet. Skanegy.se uppdateras när de nya besluten kommer. Prata även med din syv!

Barn- och fritidsprogrammet består av:

  • Gymnasiegemensamma ämnen, 900 poäng (varav 100 poäng engelska och 100 poäng svenska går att välja bort, men då får du inte grundläggande behörighet till högskola och universitet)
  • Programgemensamma ämnen, 700 poäng
  • Inriktningsämnen, 300 poäng
  • Programfördjupning, 600 poäng
  • Individuellt val, 200 poäng
  • Gymnasiearbete, 100 poäng

TOTALT – med grundläggande högskolebehörighet: 2700 poäng eller 2500 poäng (Kurserna som krävs för grundläggande högskolebehörighet kan du välja att läsa som individuellt val. Då kan du läsa programmet på totalt 2500 poäng.)

TOTALT – utan grundläggande högskolebehörighet 2500 poäng

Öppna pdf med sammanställning av ämnen och kurser (programstruktur)

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder som programfördjupning.

Inriktningar

Fritid och hälsa

Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Du får träna på vanliga uppgifter på fritids- och friskvårdsanläggningar och kundbemötande. Du får lära dig om hur man planerar och marknadsför en fritids- eller friskvårdsanläggning. Du får också lära dig om fritidens och idrottens betydelse för människors hälsa, lärande och växande. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du får även träna på hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare.