Hoppa till huvudinnehåll

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får en bred grundutbildning för data/IT och nätverk. Du får även högskolebehörighet till flera områden. Dessutom kan du läsa ett fjärde år som ger dig gymnasieingenjörsexamen.
Hitta alla utbildningar inom teknikprogrammet
Yttrelager Created with Sketch.
Elever står runt ett bord och diskuterar designskisser

Om teknikprogrammet

Nyhet! Nu ger alla 18 nationella program grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Innehåll

Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå teknikutveckling i ett hållbart samhälle utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Se Skolverkets film om teknikprogrammet på YouTube

Arbetsformer

På programmet söker och bearbetar du information källkritiskt. Du utgår från praktiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra, ofta i projektform. Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera för att bättre förstå tekniska system.

Inriktningar

Det finns fem inriktningar på teknikprogrammet: design och produktutveckling, informations- och medieteknik, produktionsteknik, samhällsbyggande och miljö eller teknikvetenskap. Inriktningen startar år 2. En del skolor har antagning till program och inriktning direkt år 1, då väljer du inriktning samtidigt som du väljer program. På andra skolor väljer du inriktning inför år 2.

Teknik fjärde året

Du kan bygga på med ett fjärde utbildningsår efter teknikprogrammet och ta examen som gymnasieingenjör. Utbildningen ger dig goda möjligheter till att få jobb direkt efter gymnasiet. Du får även praktiska kunskaper som gör det lättare för dig att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Jobb och vidare studier

Utbildningen förbereder för högskolestudier inom främst teknik och naturvetenskap men även inom andra områden. Du kan även ansöka om att läsa ett fjärde år på teknikprogrammet och få en gymnasieingenjörsexamen.

Här är några exempel på vad du kan jobba med när du läst teknikprogrammet och har studerat vidare efter gymnasiet:

Prata med din syv om du har frågor om behörighet till studier efter gymnasiet.

Tänk på att behörighetskraven till eftergymnasiala studier skiljer sig åt. Kontakta skolor (högskola, universitet, yrkeshögskola etc.) för att ta reda på om det finns särskilda behörighetskrav.

Läs om fjärde året på teknikprogrammet

Läs om olika yrken och vad de kräver för utbildning på Arbetsförmedlingens hemsida

Ämnen

Teknikprogrammet består av:

  • Gymnasiegemensamma ämnen, 1100 poäng
  • Programgemensamma ämnen, 400 poäng
  • Inriktningsämnen, 300 poäng
  • Individuellt val, 200 poäng
  • Gymnasiearbete, 100 poäng
  • Programfördjupning, 400 poäng

Öppna pdf med sammanställning av ämnen och kurser (programstruktur)

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder som programfördjupning.

Inriktningar

Design och produktutveckling

Du lär dig om design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion. Du får hantera och göra skisser och ritningar i cad-program. Du lär dig om stil, kultur och design och att välja rätt metod, material och verktyg när en produkt ska utvecklas.

Informations- och medieteknik

Du lär dig om teknik för information, kommunikation och olika medier som datorkommunikation, programmering, digitala medier och webbutveckling. Du lär dig hur dator- och kommunikationssystem är uppbyggda och fungerar, hur man installerar och konfigurerar hård- och mjukvaror. Du får träna på programmering och själv göra projektplan och utveckla en webbprodukt.

Produktionsteknik

Du lär dig om produktion och företagande som automation och styrning av produktionslinjer. Du planerar och bygger mekatroniska system som sammanför mekanisk struktur, elektroteknik och styrteknik. Du lär dig hur mekatroniska system är uppbyggda. Du lär dig hur olika organisationsenheter i företaget hänger ihop med sina olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Du lär dig också om sambandet mellan designarbete, produktutveckling och kvalitetsarbete och om sambanden mellan materialval, val av produktionsteknik och underhållsteknik. Du tränar på att planera och organisera arbetsuppgifter i produktionsutrustning och kringutrustning.

Samhällsbyggande och miljö

Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är lika viktigt som ekologi, utseende och ekonomi. Du får lära dig vad som kännetecknar olika typer av arkitektur och hur planeringen går till för både enskilda byggnader och stora samhällen. Hållbarhetsperspektivet är mycket viktigt när du tränar på att välja tekniska lösningar i olika miljöer. Du kommer att lära dig vilka förutsättningar och möjligheter som finns när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling.

Teknikvetenskap

Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du lär dig om fysikaliska fenomen och samband och hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Du får lösa tekniska problem och göra beräkningar och analyser av tekniska system. Denna inriktning ger utan vidare val behörighet till högskolans civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar.