Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Cultura gymnasium

Helsingborg
Fristående skola
180 elever

Cultura Gymnasium är en skola med profilerna mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Våra profiler synliggörs i både undervisning och våra profildagar.

Cultura – En skola för alla med eleverna i fokus. Profilerna mänskliga rättigheter och hållbar utveckling genomsyrar skolans verksamhet. Våra profiler förankras i läroplanerna genom att eleverna får skriva, tala och läsa om olika aktuella frågor som berör mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Lärandet utgår från aktuella händelser i samhället genom studiebesök, studieresor, FN-rollspel och andra aktiviteter.

På Cultura förbereder vi eleverna för framtiden, med fokus på engagemang och personlig utveckling. Eleverna har därför stor delaktighet i undervisningen. Ett respektfullt, personligt och avspänt möte mellan lärare och elever skapar en god stämning och anda. Skolans motto är att alla verksamma på skolan ska bli hörda, sedda och bekräftade under skol- och arbetsdagen.

Cultura Gymnasium är en familjär skola där alla känner varandra. Elever och personal är ständigt i kontakt med varandra under skoldagen vilket resulterar i att eleverna får extra stöd och hjälp på ett naturligt sätt under skoldagen. Våra specialiseringskurser i årskurs 3, kriminalteknik och kriminologi samt undervisning i film och tv-produktion och musik i årskurs 2 gör skolan unik.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

  • Profil: Kriminalteknik

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap