Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Hässleholms Tekniska Skola

Hässleholm
Kommunal skola
800 elever

HTS präglas av ledorden kunskap, kreativitet och trygghet. Skolan har mer än 100 års erfarenhet av utbildning och undervisning. Vi erbjuder många möjligheter inom program och inriktningar. Skolan har ett nära och utvecklat samarbete med arbetsliv, högskolor och universitet i regionen.

HTS en plats för alla! Tillsammans arbetar vi för en trygg, tillåtande och inkluderande skolmiljö där du får vara med och påverka. På HTS får du den bästa starten för kommande studier och vi hjälper dig att nå dina mål. Skolan har ett nära samarbete med arbetsliv, högskolor och universitet i regionen. Genom föreläsningar, studiebesök, rollspel, debatter etc. utvecklar vi våra kunskaper. Skolan är centralt belägen med närhet till tåg- och bussförbindelser.

Kunskap – Våra lärare stödjer varje elevs lärande i en studiemotiverande miljö som bygger på delaktighet under hela utbildningsresan.

Kreativitet – I vår lärmiljö samspelar lärarnas undervisningsstrategier och elevernas studiestrategier i en kreativ process från idé till utvecklad förmåga.

Trygghet – Vi arbetar tillsammans för ett tryggt och lugnt skolklimat.

Aktuellt på HTS:
– NIU fotboll
– LIU fotboll, padel och ishockey
– Diplomerad gymnasieekonom
– Certifierat teknikcollege
– Certifierat försäljnings- och serviceprogram.

Läs hela skolans presentation

Nationella program

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

 • Idrottsutbildning

Ekonomiprogrammet

Juridik

 • Idrottsutbildning

Estetiska programmet

Musik

 • Profil: Show
 • Profil: Musikproduktion

Försäljnings- och serviceprogrammet

 • Idrottsutbildning

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap och samhälle

 • Idrottsutbildning

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap

 • Idrottsutbildning
 • Profil: Kriminologi
 • Profil: Psykologi och ledarskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

 • Idrottsutbildning

Teknikprogrammet

Design och produktutveckling

 • Idrottsutbildning

Teknikprogrammet

Informations- och medieteknik

 • Idrottsutbildning

Teknikprogrammet

Samhällsbyggande och miljö

 • Idrottsutbildning

Teknikprogrammet

Teknikvetenskap

 • Idrottsutbildning

Introduktionsprogram

Programinriktat val mot Estetiska programmet

Musik

 • Profil: Show
 • Profil: Musikproduktion

Programinriktat val mot Försäljnings- och serviceprogrammet

 • Idrottsutbildning