Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Vuxenutbildningscentrum IM

Åstorp
Kommunal skola
70 elever

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet till att bli behöriga till ett nationellt program eller annan utbildning.

Du som är obehörig till ett nationellt gymnasieprogram kan studera på IM till och med vårterminen det år som du fyller 20 år. På IM studerar du antingen för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller för att förbereda dig för arbetsmarknaden.

Läs hela skolans presentation

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

Språkintroduktion

Yrkesintroduktion mot Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet