Hoppa till huvudinnehåll
Group Created with Sketch.
Böcker i bokhylla

Studier utanför Skåne och västra Blekinge

Senast uppdaterad: 26 okt 2021

Du kan söka utbildningar i hela landet. Men din ansökan behandlas olika beroende på vad din hemkommun erbjuder, vad du har sökt för utbildning och var den finns. Det kallas för att bli mottagen i första eller andra hand. Dina chanser att få en plats minskar om din ansökan blir mottagen i andra hand.

MOTTAGEN I ANDRA HAND

Utbildningar på kommunala skolor utanför Skåne och västra Blekinge

Om du ansöker till ett nationellt program eller en nationell inriktning på en kommunal skola utanför Skåne och västra Blekinge kan du bli mottagen i andra hand. Då konkurrerar du också om en plats med ditt meritvärde, men först efter att alla elever som är mottagna i första hand har fått en plats. Du blir alltså mottagen i mån av plats.

MOTTAGEN I FÖRSTA HAND

Utbildningar på kommunala skolor i Skåne och västra Blekinge

Det finns ett samverkansavtal om fritt sök mellan alla kommuner i Skåne och västra Blekinge. Avtalet gäller för nationella program, nationella inriktningar, särskilda varianter, nationella idrottsutbildningar (NIU) och sökbara programinriktat val.

Alla elever som är folkbokförda inom samverkansområdet kan ansöka och bli mottagna på lika villkor till dessa utbildningar på alla kommunala skolor i Skåne och västra Blekinge. Ansökan blir då mottagen i första hand och du konkurrerar om en plats med ditt meritvärde om du är behörig till sökt program.

Din hemkommun kan även ha avtal med kommuner utanför Skåne och västra Blekinge. Kontakta din hemkommun för att ta reda på vad som gäller.

Utbildningar på fristående skolor

Du kan ansöka och bli mottagen till program på fristående gymnasieskolor på samma villkor oavsett var du bor i Sverige.

Riksrekryterande utbildningar

Alla elever söker till riksrekryterande utbildningar på samma villkor. Din ansökan blir alltså mottagen i första hand oavsett var du bor i landet och om det är en kommunal eller fristående skola som erbjuder utbildningen.

Särskilda skäl – kommunal skola utanför Skåne och västra Blekinge

Om du har särskilda skäl kan du ansöka om att bli mottagen i första hand till en utbildning på en kommunal skola utanför Skåne och västra Blekinge, även om din hemkommun inte har ett avtal med kommunen. Det finns dock ingen garanti för att din ansökan blir godkänd.

OLIKA REGLER FÖR INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

Samverkansavtalet i Skåne och västra Blekinge gäller för sökbart programinriktat val.

För programinriktat val för enskilda elever (intresseanmälan), yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion gäller olika regler. Du hänvisas då först och främst till din hemkommun. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Har du frågor?

Du kan alltid kontakta en syv eller ditt antagningskansli om du har frågor om ansökan och antagning.

Nästa sida: Ska du flytta under ansökningsperioden?

Läs även om

  • Samverkan ger dig fler valmöjligheter

    Kommunerna i Skåne och västra Blekinge samarbetar för att skapa ett bredare utbud av program för dig att välja mellan när du gör ditt gymnasieval.

  • Ska du flytta under ansökningsperioden?

    Om du ska flytta till en annan kommun under ansökningsperioden är det viktigt att du i god tid meddelar ditt antagningskansli.