Barn- och fritidsprogrammet

Skolor kan erbjuda de kurser som behövs för grundläggande högskolebehörighet på flera sätt. Prata med din syv om du vill få hjälp att förstå vilka sätt som är möjliga och vad som passar dig bäst.

Gymnasiegemensamma ämnen

900 poäng

100 poäng engelska och 100 poäng svenska går att välja bort inom de gymnasiegemensamma ämnena, men om du vill få grundläggande behörighet till högskola och universitet behöver du i så fall läsa de kurserna som individuellt val eller inom programfördjupningen istället.

Engelska

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1

100

Matematik

Matematik 1a

100

Naturkunskap

Naturkunskap 1a1

50

Religionskunskap

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska / Svenska som andraspråk

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100

Du har rätt att välja bort följande kurser om du inte vill ha högskolebehörighet i din yrkesexamen:

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

-100

Engelska 6

-100

Programgemensamma ämnen

600 poäng

Hälsa

Hälsopedagogik

100

Naturkunskap

Naturkunskap 1a2

50

Pedagogik

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Människors miljö

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a2

50

Inriktningar

300 poäng

Fritid och hälsa

300

Fritids- och friskvårdsverksamheter

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200

Fritids- och idrottskunskap

Fritids- och idrottskunskap

100

Pedagogiskt och socialt arbete

300

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete

200

Socialt arbete

Socialt arbete 1

100

Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Programfördjupning

600 poäng

Kurserna som krävs för grundläggande högskolebehörighet kan du välja att läsa som individuellt val eller inom programfördjupningen om skolan erbjuder det. Då kan du läsa programmet på totalt 2500 poäng. Inom programfördjupningen på barn- och fritidsprogrammet får skolor erbjuda följande kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet: engelska 6 svenska/svenska som andraspråk 3 Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder inom programfördjupningen.

Aktiviteter och värdskap

Aktiviteter och upplevelser

100

Besöksnäringen

100

Guide och reseledare

100

Brand, bevakning och säkerhet

Akut omhändertagande

100

Bevakning och säkerhet

300

Brand och räddning

200

Vardagsolyckor

100

Dansorientering

Dansorientering

100

Digitalt skapande

Digitalt skapande 1

100

Engelska

Engelska 6

100

Entreprenörskap

Entrenprenörskap

100

Estetisk kommunikation

Estetisk kommunikation 1

100

Eventteknik

Eventteknik

100

Fritids- och friskvårdsverksamheter

Bad- och friskvårdsanläggningar

100

Drift och underhåll av fritidsanläggningar

100

Fritidsmiljöer och arenor

100

Fritids- och idrottskunskap

Fritids- och idrottskunskap

100

Grundläggande vård och omsorg

Grundläggande vård och omsorg

100

Historia

Historia 1a2

50

Hälsa

Kost och hälsa

100

Mental träning

100

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 2

100

Juridik

Rätten och samhället

100

Konferens och evenemang

Konferens och evenemang

100

Larm och säkerhetsteknik

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100

Massage

Massage 1

100

Massage 2

100

Matematik

Matematik 2a

100

Mediekommunikation

Textkommunikation

100

Musik

Bruksspel och ackompanjemang

100

Rytmik

100

Naturguidning

Naturguidning 1

100

Naturguidning 2

200

Naturkunskap

Naturkunskap 2

100

Pedagogik

Aktivitetsledarskap

100

Barns lärande och växande

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Pedagogiskt arbete

Dramapedagogik

100

Skapande verksamhet

100

Programmering

Programmering 1

100

Psykologi

Psykologi 1

50

Psykologi 2b

50

Reseproduktion och marknadsföring

Marknadsföring och försäljning

100

Socialt arbete

Socialt arbete 2

100

Sociologi

Etnicitet och kulturmöten

100

Sociologi

100

Ungdomskulturer

100

Specialpedagogik

Specialpedagogik 1

100

Specialpedagogik 2

100

Svenska

Svenska 3

100

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 3

100

Tillämpad programmering

Tillämpad programmering

100

Träningslära

Träningslära 1

100

Träningslära 2

100

Yttre miljö

Yttre miljö - anläggningar

100

Yttre miljö - maskiner och verktyg

100

Totalt - med grundläggande högskolebehörighet

2700 poäng

Totalt - utan grundläggande högskolebehörighet

2500 poäng

Kurserna som krävs för grundläggande högskolebehörighet kan du som elev på barn- och fritidsprogrammet välja att läsa som individuellt val eller inom programfördjupningen. Då kan du läsa programmet på totalt 2500 poäng.