Ekonomiprogrammet

Förklaring till listningen nedanför.
Inriktningar visas understrukna i fetstil
Ämnen visas i fetstil
Kurser visas med vanlig text

Gymnasiegemensamma ämnen

1250 pöäng

Engelska

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia

Historia 1b

100

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1

100

Matematik

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska / Svenska som andraspråk

Svenska / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska / Svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen

350 poäng

Företagsekonomi

Företagsekonomi 1

100

Juridik

Privatjuridik

100

Moderna språk

100

Psykologi

Psykologi 1

50

Inriktningar

300 poäng

Ekonomi

300

Företagsekonomi

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik

Matematik 3b

100

Juridik

300

Filosofi

Filosofi 1

50

Juridik

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Psykologi

Psykologi 2a

50

Individuellt val

200 poäng

Gymnasiearbete

100 poäng

Programfördjupning

300 poäng

Gå in på respektive skolas hemsida för att se vilka kurser de erbjuder som programfördjupning.

Administration

Administration 1

100

Administration 2

100

Personaladministration

100

Affärskommunikation

Affärskommunikation

100

Engelska

Engelska 7

100

Entreprenörskap

Entreprenörskap

100

Filosofi

Filosofi 1

50

Filosofi 2

50

Företagsekonomi

Entreprenörskap

100

Filosofi

Filosofi 1

50

Filosofi 2

50

Företagsekonomi

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi - specialisering

100

Företagsekonomi 2

100

Marknadsföring

100

Redovisning 2

100

Geografi

Geografi 1

100

Geografi 2

100

Grafisk kommunikation

Grafisk kommunikation 1

100

Historia

Historia 2a

100

Historia 3

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Hållbart samhälle

Politik och hållbar utveckling

100

Information och kommunikation

Information och kommunikation 1

100

Information och kommunikation 2

100

Juridik

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Ledarskap och organisation

Ledarskap och organisation

100

Matematik

Matematik 3b

100

Matematik 4

100

Mediekommunikation

Textkommunikation

100

Medier, samhälle och kommunikation

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

Moderna språk

Kinesiska 1

100

Kinesiska 2

100

Kinesiska 3

100

Kinesiska 4

100

Kinesiska 5

100

Kinesiska 6

100

Kinesiska 7

100

Moderna språk 1

100

Moderna språk 2

100

Moderna språk 3

100

Moderna språk 4

100

Moderna språk 5

100

Moderna språk 6

100

Moderna språk 7

100

Naturkunskap

Naturkunskap 2

100

Programmering

Programmering 1

100

Psykologi

Psykologi 2a

50

Psykologi 2b

50

Religionskunskap

Religionskunskap - specialisering

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap

Internationell ekonomi

100

Internationella relationer

100

Samhällskunskap 3

100

Sociologi

Etnicitet och kulturmöten

100

Sociologi

100

Svenska

Litteratur

100

Retorik

100

Skrivande

100

Tillämpad programmering

Tillämpad programmering

100

Totalt - med grundläggande högskolebehörighet

2500 poäng