Estetiska programmet

Kurser inom gymnasiegemensamma ämen

1450 p

Engelsa

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia

Historia 1b

100

Historia 2b - kultur

100

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 1

100

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Totalt - med grundläggande högskolebehörighet

2700 poäng (eller 2500-2600 poäng)

Kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet kan du välja att läsa som individuellt val. Då kan du läsa programmet på totalt 2600 poäng. Programfördjupningen kan också omfatta kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. Då kan totalpoängen 2500 bli möjlig. Det krävs dock att kursen får erbjudas som fördjupning på programmet, att skolan väljer att erbjuda kursen och att tillräckligt många söker den.

Totalt - utan grundläggande högskolebehörighet

2300 poäng

Totalt antal poäng utan grundläggande högskolebehörighet