Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
STARTAR EJ
Sök utbildningar

Estetiska programmet

Dans

Moderna språk individuellt val

Steg 3

Franska
Spanska
Tyska

Steg 1

Modersmål

Om estetiska programmet

Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Mer info om estetiska programmet

Om inriktning dans

Inriktningen dans ger fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig dans. Du utvecklar din förmåga att gestalta och kommunicera med dans och förstå dansen som en del av olika sociala och kulturella sammanhang. Du lär dig om sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och tolka historisk och samtida dans ur olika perspektiv. Du får möjlighet att fokusera på någon genre eller stil.

Läs mer på skolans hemsida