Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Estetiska programmet

Musik

Instrument

Cello
Elbas
Elgitarr
Gitarr
Harpa
Keybord
Klarinett
Kontrabas
Piano
Piano, Klassiskt
Slagverk
Sång
Saxofon
Trumpet
Trummor
Tuba
Tvärflöjt
Valthorn
Violin (Fiol)

Moderna språk individuellt val

Steg 3

Franska
Spanska
Tyska

Steg 1

Modersmål

Om estetiska programmet

Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Mer info om estetiska programmet

Om inriktning musik

Inriktningen musik ger fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Du utvecklar ditt musikutöv-ande och konstnärliga skapande och förmågan att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. Du får möjlighet att fokusera på något musikområde.

Om spetsutbildning estetiska programmet - musik, spetsutbildning

Spetsutbildningen är riksrekryterande vilket innebär att elever från hela landet kan söka på lika villkor. Utbildningen förbereder för högre musikstudier och den sker i samarbete med Musikhögskolan i Malmö. Musikinriktningen på Christian 4:s Gymnasium är en etablerad institution i Kristianstads musikliv. Vi samarbetar med musikskolan och kulturscener. Utbildningen förbereder dig för fortsatta musikstudier vid högskola och universitet både i Sverige och utomlands.

Läs mer på skolans hemsida