Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Naturvetenskapsprogrammet

Moderna Språk

Steg 1

Danska
Italienska
Modersmål

Steg 3

Franska
Spanska
Tyska

Moderna språk individuellt val

Steg 1

Modersmål

Om naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill ha en högskoleförberedande utbildning och arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Mer info om naturvetenskapsprogrammet

Om särskild variant naturvetenskapsprogrammet - bild och form särskild variant

NA Bild och form söker du som vill kombinera naturvetenskapliga ämnen och matematik med Bild och form. Du tränar på att förstå sammanhang inom det naturvetenskapliga området och du utvecklar dina estetiska förmågor. Du blir väl förberedd för vidare studier, samtidigt som du får ägna dig åt ditt estetiska intresse. Söker du NA Bild och form i första eller andra hand kommer du att kallas till antagningsprov. Det består av två delar, en del gör du hemma och en del genomför du på Spyken. Provet kan ge max 100 poäng som du lägger till ditt meritvärde.

Läs mer på skolans hemsida