Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Samhällsvetenskapsprogrammet

Moderna Språk

Steg 1

Danska
Italienska
Modersmål

Steg 3

Franska
Spanska
Tyska

Moderna språk individuellt val

Steg 1

Modersmål

Om samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Mer info om samhällsvetenskapsprogrammet

Om särskild variant samhällsvetenskapsprogrammet - musik särskild variant

Vi vänder oss till dig som vill kombinera Samhällsvetenskapsprogrammet med musik. Du har ett stort intresse inom det beteendevetenskapliga området samtidigt som du vill studera musik under din gymnasietid. Du kombinerar kurser i musik med psykologi, sociologi och samhällskunskap. Du som söker SA musik i första eller andra hand blir kallad till ett antagningsprov. Provet består av uppspel på ditt instrument/sång samt ett litet gehörstest (du behöver inte kunna läsa noter). Provet kan ge max 100 poäng som du lägger till ditt meritvärde.

Läs mer på skolans hemsida