Bokyllor fyllda med böcker i olika färger.
Sök utbildningar

Estetiska programmet

Dans

Moderna språk individuellt val

Steg 1

Modersmål

Om estetiska programmet

Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

Mer info om estetiska programmet

Om inriktning dans

Inriktningen dans ger fördjupade kunskaper i scenkonstnärlig dans. Du utvecklar din förmåga att gestalta och kommunicera med dans och förstå dansen som en del av olika sociala och kulturella sammanhang. Du lär dig om sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och tolka historisk och samtida dans ur olika perspektiv. Du får möjlighet att fokusera på någon genre eller stil.

Om spetsutbildning estetiska programmet - dans

Vi ger dig en genuin dansutbildning där du successivt bygger upp din styrka och smidighet samtidigt som du utvecklas mot en professionell nivå i en rad olika dansstilar som balett, jazz, modernt och streetdance. Parallellt med den intensiva dansträningen läser du teoretiska ämnen som ger dig behörighet till högskolan efter avslutad utbildning. Du väljer en utvecklande och krävande utbildning och vi stöttar dig hela vägen. Du deltar även i flera större scenuppsättningar och tar del av skolans internationella prägel. Antagningen baseras på betyg samt poäng från skolans antagningsprov.

Läs mer på skolans hemsida